V Sloveniji vsako leto od 8. do 15. maja obeležujemo teden Rdečega križa Slovenije, ko se s hvaležnostjo spominjamo poguma in dosežkov številnih ljudi, ki so in ki lajšajo ter blažijo stiske mnogim ljudem in v tem obdobju s številnimi akcijami in dogodki zbiramo finančna sredstva in dobrine namenjene izključno ljudem, ki potrebujejo različne oblike pomoči.

V tednu Rdečega križa Slovenije se odvija že tradicionalno dobrodelna akcija Otroci za otroke, ki je namenjena krepitvi solidarnosti in sočutja med mladimi. V dobrodelno akcijo se je vključila tudi naša šola. Učenci in njihovi starši so podarili nove šolske potrebščine-zvezke, radirke, ravnila, barvice, voščenke, ali druge šolske potrebščine, glede na njihove zmožnosti. Lahko pa so podarili 1 evro za nakup novih šolskih potrebščin. Zbrane šolske potrebščine bodo dobili otroci iz socialno in materialno ogroženih družin, ki prejemajo pomoč Rdečega križa Slovenije.
Hvala vsem učencem in njihovim staršem, ki so sodelovali v tej akciji.

Simona Bavdek