Uspešno smo zaključili šolsko leto, prav tako mednarodni projekt Shema šolskega sadja in zelenjave za leto 2016/2017. V aktivno delo smo se vključevali vsi na šoli. Učenci so ustvarjali na likovnem področju, zdravemu načinu življenja pa posvetili razredne ure, ure pri spoznavanju okolja, naravoslovju in tehniki, pri krožku Raziskovalne urice, biologiji ali gospodinjstvu. Petošolci so pomagali pri delitvah, obiskali sušilnico sadja na Gradežu, obirali sadje v šolskem sadovnjaku, pomagali pri obrezovanju sadnega drevja in si ogledali nasad jagod in zelenjave na kmetiji Jordan v Malencah pri Kostanjevici. Seveda smo se jih tudi do sitega najedli. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so pomagali dobro izpeljati zastavljene naloge. Vsem učencem in učiteljem, gospe ravnateljici, delavkam v računovodstvu in tajništvu, članom Društva za ohranjanje dediščine na Gradežu, Petru Indiharju, hišniku Jožetu Indiharju, kuharicam, ga. Ani Pogorelec, Jordanovim iz Malenc in dobaviteljem sadja in zelenjave. Pripravili smo tudi jabolčni kis iz jabolk v šolskem sadovnjaku. Prav gotovo bo v jeseni okusen, dišeč in zdravilen. Še naprej bomo sledili smernicam programa za boljše zdravje, za spoznavanje in uživanje lokalno pridelane hrane, higieno ter kulturo prehranjevanja. Razmišljali bomo okolju prijazno, s spoštovanjem pridnih kmečkih rok in naravne ter kulturne dediščine naše Slovenije.
Vodja projekta na šoli: Marjetka Koprivec
Foto: Marjetka Koprivec