Od leta 2001 v Evropi praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov. Ker je poleg najbolj razvite angleščine vsak jezik pomemben in ga moramo prenašati iz roda v rod, je lepo, če smo na svoj jezik ponosni, čeprav je v današnjem času potrebno znati še kakšen dodaten tuj jezik, da lahko rastemo, se razvijamo...
Ob tej priložnosti smo pripravili kratko predstavitev učencev v angleščini, nemščini in materinščini.