Ker se na naši šoli trudimo učencem zagotavljati čim bolj raznovrstne dejavnosti, pri katerih se lahko izkažejo, smo se letos odločili, da devetošolcem damo priložnost, da se preizkusijo v vlogi učiteljev. V torek, 19. decembra 2017, so tako prvi dve uri pouk na naši šoli vodili učenci devetega razreda. Večina “učiteljev” se je zelo potrudila in pouk speljala resno in odgovorno. Odzivi večine sodelujočih so izjemno pozitivni, nekaj izjav pa si lahko preberete spodaj.

Vtisi devetošolcev:
“Bilo je zelo zabavno in zanimivo, da smo poučevali.”
“Mislim, da sem dobro opravil svoje delo in smo se vsi skupaj imeli lepo.”
“Učenci so veliko odnesli od ure, pridno poslušali in lepo sodelovali.”
“Najbolj mi bo ostalo v spominu to, da smo lahko pomagali učencem in mogoče na bolj preprost način razložili današnjo snov.”
“Od današnje izkušnje si bom najbolj zapomnil kako zahtevno je obvladovati tako velik razred.”
“Naj se ponovi ta dan!”
“Lahko bi imeli več takih ur.”

Vtisi učiteljev:
“Tak dan bi z veseljem ponovila. Učenci so se zabavali, bili so aktivni, dovzetni in so uspešno sodelovali.”
“To je treba še ponovit!”
“Učenci so se dobro pripravili, delo so opravili resno, odgovorno.”

Katja Grintal