Tabor Gibaj in zmagaj je prvi poletni tabor v Sloveniji, kjer se načrtno in celostno ukvarjajo z učenjem zdravega življenjskega sloga otrok in njihovih družin. Tabor je zasnovan tako, da je celotni družini nekakšna »odskočna deska« v bolj zdravo in srečno prihodnost. Tabor je tudi inkluziven, saj nudijo otrokom z motnjami v duševnem razvoju možnost integracije med vrstnike, ki nimajo tovrstnih težav. S tem se učijo sprejemanja drugačnosti in empatije. Pri pripravi in izvedbi programa sodelujejo s strokovnjaki iz Fakultete za šport, Pediatrične klinike Ljubljana, društvom Specialna olimpiada Slovenije in drugimi.

Več informacij dobite na spletni strani Zavoda - http://www.gibajinzmagaj.si/#slide-1

logo gibaj zmagaj