Šolsko leto 2016/2017

RAZREDNA STOPNJA

RAZRED

DNEVI

1. 2. 3. 4. 5.

NARAVO-

SLOVNI

Zdravo življenje

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Travnik

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Šola v naravi orientacija

Kje: Črmošnjice

Vodja: B. Levstik

Skrb za okolje

Kje: šola

Vodja: R. Gradišar

Skrbimo za naravo

Kje: Gradež

Vodja: M. Koprivec

Iskanje skritega zaklada

Kje: Turjak, V. Lašče

Vodja: razredniki

Poskusi

Kje:  Velike Lašče

Vodja: razredniki

Poskusi

Kje: V. Lašče

Vodja: razredniki

Gozdna učna pot

Kje: Turjak-Rašica

Vodja: R. Gradišar

Okolje: Lašče po dolgem in počez

Kje: Velike Lašče

Vodja: M. Koprivec

Poskusi

Kje: šola

Vodja: razredniki

Živalski vrt

Kje: Ljubljana

Vodja: Simona Bavdek

Vrt čutil

Kje:Velike Lašče

Vodja: Branka Levstik

Čutila

Kje: šola

Vodja: razredniki

Ljubljana nekoč in danes

Kje: Ljubljana

Vodja: P. Marolt

KULTURNI

Najdihojca

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Najdihojca

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Narodna galerija

Kje: Ljubljana

Vodja: K. Šilc Ćirović

Kulturni bazar

Kje: Ljubljana, CD

Vodja: V. Mekinda

Kulturni bazar

Kje: Ljubljana, CD

Vodja: V. Mekinda

Kulturni bazar

Kje: Ljubljana, CD

Vodja: V. Mekinda

Kulturni bazar

Kje: Ljubljana, CD

Vodja: V. Mekinda

Kulturni bazar

Kje: Ljubljana, CD

Vodja: V. Mekinda

Cirkuške veščine

Kje: šola

Vodja: J. Samsa

Najdihojca

Kje: Velike Lašče

Vodja: razredniki

Plesne delavnice

Kje:  V. Lašče

Vodja: B. Levstik

Plesne delavnice

Kje:  V. Lašče

Vodja: B. Levstik

Najdihojca

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Zaključna prireditev

Kje: šola

Vodja: razredniki

Županova jama, Turjaški grad

Kje: Velike Lašče

Vodja: M. Gačnik

Zaključna prireditev

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Zaključna prireditev

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Igraj se z mano

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

   
TEHNIŠKI

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: ravnateljica

Delavnice ob novem letu

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu

Kje:  V. Lašče

Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razredniki

Igraj se z mano

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

Igraj se z mano

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

Šola v naravi

Kje:  Črmošnjice

Vodja: B. Levstik

Obdelava lesa – izdelek iz lesa

Kje: šola

Vodja: razredniki

Tekstil in šivanje

Kje: šola

Vodja: razrednik

     

Šolski muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: J. Samsa

Cerkniško jezero

Kje: Cerknica

Vodja: M. Gačnik

ŠPORTNI

Jesenski pohod

Kje: Karlovica

Vodja: D. Dobravec

Jesenski pohod

Kje: Karlovica

Vodja:  D. Dobravec

Jesenski pohod

Kje: Karlovica

Vodja:  D. Dobravec

Plavanje, vod. igre

Kje: Debeli Rtič

Vodja: J. Samsa

Šola pohodništva

Vodja: M. Koprivec

Zimski športni dan

Kje: V. Lašče/Turjak /Rob

Vodja: razredniki

Športsiti

Kje: Ljubljana

Vodja: S. Štrukelj

Ples

Kje: V. Lašče

Vodja: B. Levstik

Jesenski pohod

Kje: Veliki Osolnik

Vodje: razredniki

 

Šola pohodništva

Vodja: M. Koprivec

Športsiti

Kje: Ljubljana

Vodja: S. Štrukelj

Plavanje

Kje: Ribnica

Vodja: S. Bavdek

Športsiti

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

Pohod z izhod. V Robu

Kje: Rob

Vodja: S. Škrlj

Športne igre

Kje: šola

Vodja: M. Gačnik

Zlati sonček

Kje: V. Lašče

Vodja: razredniki

Plavanje

Kje: Ribnica

Vodja: S. Bavdek

Pohod v šoli v naravi

Kje:  Črmošnjice

Vodja: B. Levstik

Zimski športni dan

Kje: šola

Vodja: R. Gradišar

Zimski športni dan

Kje: šola

Vodja: razredniki

Spomladanski pohod (Ponikve)

Kje: V. Lašče

Vodja: E. Arko

Spomladanski pohod

Kje: V. Lašče-Rašica

Vodja: S. Bavdek

Letališče J. Pučnika

Kje: Brnik

Vodja: B. Levstik

 

Igre brez meja

Kje: Turjak

Vodja: P. Marolt

Atlantis

Kje: Ljubljana

Vodja: P. Marolt

PREDMETNA STOPNJA

           6 7 8 9

RAZRED

       DNEVI

Travnik

Kje: šola

Vodja: G. Kos

Gozd

Kje: okolica šole

Vodja: M. Košele

Reševanje ponesrečencev

Kje: Osilnica

Vodja: G. Kos

Obdelava podatkov

Kje: šola

Vodja: L. Galun

NARAVO-

SLOVNI

Značilnosti kraja

Kje: Cerkno

Vodja: N. Turšič

Življenje v morju  in ob njem

Kje: Fiesa

Vodja: G. Kos

Osnove prve pomoči

Kje: Osilnica

Vodja: G. Kos

Krasna si bistra hči planin

Kje: Tolmin

Vodja: A. Svetičič

Kamenine

Kje: okolica V. Lašč

Vodja: M. Košele

Soline

Kje: Fiesa

Vodja: G. Kos

Astronomsko jutro

Kje: šola

Vodja: V. Pajk

Astronomsko jutro

Kje: šola

Vodja: V. Pajk

Gledališka predstava, muzej

Kje: Ljubljana

Vodje: slavisti, R. Lesar Hržič

Gledališka predstava, muzej

Kje: Ljubljana

Vodje: slavisti, R. Lesar Hržič

Gledališka predstava, Moderna galerija

Kje: Ljubljana

Vodja: slavisti, M. Kastelic

Gledališka predstava, Muzej sodobne umetnosti

Kje: Ljubljana

Vodja: slavisti, M. Kastelic

KULTURNI

Cerkljanska dediščina

Kje: Cerkno

Vodja: N. Turšič

 

Rastem s knjigo, Narodna galerija

Kje: Ljubljana

Vodji: knjižničarka, M. Kastelic

Glasbena matineja, Mestni muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Glasbena matineja, Cekinov grad

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Podsmreka In Josip Stritar

Kje: Podsmreka, šola

Vodje: M. Grajš

Višnja Gora, Stična,

Kje: Muljava

Vodje: M. Grajš

Velika Slevica, Dvorska vas, Retje

Vodje: M. Oblak

Trubarjeva domačija

Kje: Rašica

Vodja: M. Lampret

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje:  V. Lašče

Vodja: ravnateljica

 

TEHNIŠKI

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Obisk muzeja

Kje: Cerkno

Vodja: N. Turšič

Eksperimentalne delavnice

Kje: šola

Vodja: V. Pajk

Poklicna orientacija

Kje: Ljubljana

Vodja: I. Budič Pavlič

Tehniški muzej Slovenije

Kje: Bistra

Vodja: V. Pajk

Papir

Kje: šola

Vodja: S. DedoLale

Umetne mase

Kje: šola

Vodja: S. Dedo Lale

Antropometrične meritve in obdelava podatkov

Kje: šola

Vodja: M. Mihelič

Priprava na valeto

Kje: šola

Vodja: razrednik

Jesenski pohod

Kje: Šmarna gora

Vodja: B. Novak

Jesenski pohod

Kje: Sv. Ana

Vodja: B. Novak

Jesenski pohod

Kje: Rimska pot po Dobrepolju

Vodja: B. Novak

Jesenski pohod

Kje: Krim

Vodja: B. Novak

ŠPORTNI

Igre brez meja

Kje: v šoli

Vodja: N. Turšič

Igre brez meja

Kje: šola

Vodja: N. Turšič

Igre brez meja

Kje: šola

Vodja: N. Turšič

Igre brez meja

Kje: šola

Vodja: N. Turšič

Zimske aktivnosti

Kje: Cerkno

Vodja: N. Turšič

Zimske aktivnosti

Kje: Turjak

Vodja: B. Novak

Zimske  aktivnosti

Kje: Turjak

Vodja: B. Novak

Pohod in bovling

Kje: Tolmin, Ljubljana

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Plavanje

Kje: Cerkno

Vodja: N. Turšič

Pohod, plavanje

Kje: Fiesa

Vodja: Nataša Turšič

Plavalne aktivnosti

Kje: Osilnica

Vodja: N. Turšič

Plavanje, športne igre

Kje: naknadno

Vodja: N. Turšič

 *Dopuščamo spremembe, zaradi objektivnih razlogov.