RAZRED EKSKURZIJA VODJA
1.
2.
3.
4. Sorica – Groharjeva hiša Janja Samsa
5. Dolenjska mimica gačnik
6.  Štajerska 1 Andreja svetičič
7. Štajerska 2 Andreja svetičič
8.  Gorenjska Andreja svetičič
9.  Primorska Andreja svetičič