V šolskem letu 2018/19 bomo od 4. razreda dalje predvidoma izvedli naslednje ekskurzije:

RAZRED EKSKURZIJA VODJA PREDVIDEN TERMIN
4. a, 3./4. PŠ Rob, 3./4. PŠ Turjak Sorica – Groharjeva hiša Janja Samsa 4. 10. 2018
5. r. Dolenjska Mimica Gačnik maj 2019
6. r. Štajerska Andreja svetičič 27. 9. 2018
7. r. Primorska Andreja svetičič 27. 9. 2018
8. r. Gorenjska Andreja svetičič 27. 9. 2018
9. r. Notranjska, Kras Andreja svetičič 27. 9. 2018