RAZRED EKSKURZIJA VODJA
1. r. CŠ, PŠ Turjak Unec (Rdeča kapica) Veronika Lipovec
2. r. CŠ, 1./2.PŠ Rob Unec (Janko in Metka) SIMONA BAVDEK
3. r. CŠ, 3. PŠ Turjak Gradovi – Unec JOŽICA MAVSAR NOSAN
4. a, 4. b, 3./4. PŠ Rob Sorica – Groharjeva hiša Janja Samsa
5. r., 4./5. PŠ Turjak Dolenjska mimica gačnik
6. r. Štajerska 1 Andreja svetičič
7. r. Štajerska 2 Andreja svetičič
8. r. Gorenjska Andreja svetičič
9. r. Primorska Andreja svetičič

 

Ekskurzije na predmetni stopnji - 2015/16