Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira izven šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo dejavnosti ter se vključujejo vanje prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Predvidene interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019:

PREDMETNA STOPNJA

Bralna značka (SLJ) - 8. in 9. razred - ponedeljek in torek po 6. uri oz. po dogovoru (Magda Grajš)

Bralna značka (SLJ) - 6. in 7. razred - (Marija Lampret)

Bralna značka (TJA) - 3. - 9. razred - po dogovoru z učiteljico TJA

Med dvema ognjema - 6. razred - sreda zjutraj (Bojan Novak)

Mladinski pevski zbor - 5. - 9. razred - četrtek 8. ura in petek 7. ura (Vita Mekinda)

Orffova skupina -  (Vita Mekinda)

Ljudski plesi - četrtek zjutraj (Veronika Lipovec)

Inovativnost - po dogovoru (Veronika Lipovec)

Male sive celice - po dogovoru (Renata Lesar Hržić)

Gledališki krožek (Senta Tehovnik Kolar)

 

RAZREDNA STOPNJA

Interesne dejavnosti na razredni stopnji so predstavljanje v prispevkih posameznih razredov (pod urniki).

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

PŠ Rob

PŠ Turjak