Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2016/17 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED ŠOLA VODJA
3. a, 3.b, 
3. r PŠ Turjak
Šola v naravi – Črmošnjice (3 dni) BRANKA LEVSTIK
4.a, 4.b,
3/4 Rob
Plavalna šola v naravi – Debeli rtič (5 dni) JANJA SAMSA
5. Šola pohodništva (2 dni) MARJETKA KOPRIVEC
6. Zimska šola v naravi (smučanje) – Cerkno (5 dni) NATAŠA TURŠIČ
7. Naravoslovni tabor – Fiesa (3 dni) MARJAN KOŠELE
8. Naravoslovno-družboslovni tabor – Osilnica (3 dni) GORDANA KOS
9. Družboslovno-naravoslovni tabor – Tolmin (3 dni) ANDREJA SVETIČIČ