Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2017/18 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED ŠOLA VODJA
   
4.a, 4.b, 4. t Plavalna šola v naravi – Debeli rtič (5 dni) Renata Gradišar
5. Šola pohodništva (2 dni) Marjetka Koprivec
6. Zimska šola v naravi (smučanje) – Cerkno (5 dni) Nataša Turšič
7. Naravoslovni tabor – Fiesa (5 dni) Gordana Farazin
8. Naravoslovno-družboslovni tabor – Osilnica (3 dni) Veronika Pajk
9. Družboslovno-naravoslovni tabor – Tolmin (3 dni) Renata Lesar Hržič