Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2018/19 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED ŠOLA VODJA PREDVIDEN TERMIN
1. a, 1. b Šola v naravi na Karlovici (2 dni) SIMONA BAVDEK september
2. a, 2. b,
2. PŠ Rob,
2. PŠ Turjak
Tabor Osilnica in plavalni tečaj (5 dni) BRANKA LEVSTEK 6.-10. maj
3. a, 3. b Tabor Osilnica (3 dni) ELIZABETA ARKO marec ali april
4. a, 3./4. PŠ Turjak, 4. PŠ Rob Plavalna šola – Debeli Rtič (5 dni) JANJA SAMSA 8.-12. april
5. a, 5. b, 5. c Šola pohodništva – COŠD Jurček (2 dni) MIMICA GAČNIK 14. in 15. september
6. a, 6. b Zimska šola v naravi (smučanje) – Cerkno (5 dni) NATAŠA TURŠIČ 21.-25. januar
7. a, 7. b Šola v naravi – Osilnica (3 dni) MARIJA LAMPRET 27.-29. maj
8. a, 8. b Šola v naravi – Osilnica (3 dni) GORDANA FARAZIN 6.-8. maj
9. a, 9. b Šola v naravi – Tolmin (3 dni) ANDREJA SVETIČIČ 3.-5. oktober