Vsi učenci so dne, 20. junija 2017, prejeli Vlogo za dodelitev denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin s strani Občine Velike Lašče.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolakih potrebščin (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/2017) ste starši, ki imate stalno bivališče v Občini Velike Lašče (vsaj en starš in en otrok), upravičeni do denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin v višini 25,00 € na šoloobveznega otroka. 

Vlogo vrnite v šolo do petka, 23. junija 2017.