V šolski publikaciji je v šolskem koledarju za čas zimskih šolskih počitnic naveden napačen datum. Zimske počitnice imajo naši učenci od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Za napako se vam opravičujemo. 

Šolski koledar