USTANOVITELJ ZAVODA:

OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

 

ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA:

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Ravnateljica ima petletni mandat, svet zavoda pa štiriletni.

Ravnateljica šole je mag. Metoda Kolar.

 

SVET ZAVODA sestavljajo:

predstavniki Občine Velike Lašče:
Cirila Marinčič
Ladka Deterding
Zdenka Škrabec

predstavniki zavoda:
Janja Samsa (osnovna šola) - predsednica sveta zavoda
Andreja Svetičič (osnovna šola)
Tatjana Đurić (osnovna šola)
Tatjana Marolt (vrtec)
Tatjana Tišler (vrtec)

predstavniki staršev:
Anja Prijatelj (vrtec)
Vesna Lindtner Debeljak (osnovna šola)
Boštjan Škulj (osnovna šola)

 

SVET STARŠEV

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnateljica, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do konca šolskega leta.

V Svet staršev so v šolskem letu 2018/2019 izvoljeni naslednji predstavniki oddelkov centralne šole: Ksenja Debeljak (1. a), Katja Krenker (1. b), Martina Škulj (2. a), Barbara Petrič (2. b), Damijana Ilc (3. a), Špela Mihič (3. b), Saša Lapuh (4. a), Mojca Petan (5. a), Veronika Fijavž (5. b), Vesna Lindtner Debeljak (5. c), Andreja Novak (6. a), Mihael Štrukelj (6. b), Petra Jakob Merljak (7. a), Jerneja Zgonec (7. b), Urša Vesel (8. a), Klemen Pečnik (8. b), Boštjan Škulj (9. a), Polonca Centa (9. b).
PŠ Rob: Aleksandra Straga (1., 2. r.), Špela Golob Peterlin (3., 4. r.).
PŠ Turjak: Mija Šušteršič (1. r.), Petra Usenik (2. r.), Nina Ferkolj Plestenjak (3., 4. r.).

 

KOMISIJE, KI DELUJEJO V ZAVODU

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda ...