USTANOVITELJ ZAVODA:

OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

 

ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA:

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Ravnateljica ima petletni mandat, svet zavoda pa štiriletni.

Ravnateljica šole je mag. Metoda Kolar.

 

SVET ZAVODA sestavljajo:

predstavniki Občine Velike Lašče:
Lidija Čop
Ladka Deterding
Zdenka Škrabec

predstavniki zavoda:
Janja Samsa (osnovna šola) - predsednica sveta zavoda
Andreja Svetičič (osnovna šola)
Tatjana Đurić (osnovna šola)
Tatjana Marolt (vrtec)
Tatjana Tišler (vrtec)

predstavniki staršev:
Petra Gruden (vrtec)
Vesna Lindtner Debeljak (osnovna šola)
Boštjan Škulj (osnovna šola)

 

SVET STARŠEV v šolskem letu 2016/17

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnateljica, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2017.

V Svet staršev so v šolskem letu 2016/2017 izvoljeni naslednji predstavniki oddelkov centralne šole: Andreja Zakrajšek (1. a), Jana Šeme (1. b), Saša Lapuh (2. a), Mojca Petan (3. a), Franci Debeljak (3. b), Andreja Novak (4. a), Tomšič Nada (4. b), Tanja Kujavec (5. a), Polonca Centa (5. b), Veronika Fijavž (6. a), Petrič Barbara (6. b), Škulj Boštjan (7. a), Tanja Žunič (7. b), Marija Vilhar Hegler (8. a), Vesna Lindtner Debeljak (8. b), Samsa Zdenko (9. a).
PŠ Rob: Polona Zakrajšek (1., 2. r.), Sarah Briški (3., 4. r.).
PŠ Turjak: Nina Ferkolj Plestenjak (1., 2. r.), Luka Šušteršič (3. r.), Polona Goršič (4., 5. r.).

 

KOMISIJE, KI DELUJEJO V ZAVODU

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda ...