Šolsko leto: 2017/2018

Pouk je na centralni šoli in tudi obeh podružničnih šolah enoizmenski. Na centralni šoli in podružnični šoli Turjak se prične ob 7.45, na podružnični šoli Rob pa ob 8.15.

Razpored ur na centralni šoli od ponedeljka do četrtka (odmor za kosilo je po 6. uri):

1. ura 7. 45 – 8. 30
2. ura 8. 35 – 9. 20
3. ura 9. 40 – 10. 25
4. ura 10. 30 – 11. 15
5. ura 11. 20 – 12. 05
6. ura 12. 10 – 12. 55
7. ura 13. 20 – 14. 05
8. ura 14. 10 – 14. 55

 
Razpored ur na centralni šoli ob petkih (odmor za kosilo je po 5. uri):

1. ura 7. 45 – 8. 30
2. ura 8. 35 – 9. 20
3. ura 9. 40 – 10. 25
4. ura 10. 30 – 11. 15
5. ura 11. 20 – 12. 05
6. ura 12. 30 – 13. 15
7. ura 13. 20 – 14. 05
8. ura 14. 10 – 14. 55

 

Razpored ur na PŠ Turjak:

1. ura 7. 45 – 8. 30
2. ura 8. 35 – 9. 20
3. ura 9. 40 – 10. 25
4. ura 10. 30 – 11. 15
5. ura 11. 20 – 12. 05
6. ura 12. 15 – 13. 00
7. ura 13. 05 – 13. 50

Razpored ur na PŠ Rob:

1. ura 8. 15 – 9. 00
2. ura 9. 20 – 10. 05
3. ura 10. 10 – 10. 55
4. ura 11. 00 – 11. 45
5. ura 11. 50 – 12. 35