UČBENIŠKI SKLAD 2019/2020
Učenci si iz učbeniškega sklada šole (dalje US) lahko na začetku šolskega leta brezplačno izposodijo komplet učbenikov za svoj razred, na koncu pa morajo učbenike vrniti. Če kakšen učbenik poškodujejo ali ga ne vrnejo (so ga izgubili ali pa ga želijo obdržati), plačajo odškodnino oz. odkupnino, ki jo v skladu s pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov glede na starost učbenika določi upravljavec sklada, potrdi pa ravnateljica.

Prosimo, da vsak učenec, ko dobi komplet učbenikov, v vsak učbenik pod žig in inventarno številko učbenika napiše letnico šolskega leta ter svoje ime in priimek (npr.: 2019/2020 Franci Novak). Tako bomo vedeli, kdo je imel določen učbenik izposojen, kolikokrat je bil kakšen učbenik izposojen in kako je »začasni lastnik« ravnal z njim. Prosimo tudi, da izposojene učbenike na začetku leta zavijete, med letom skrbno ravnate z njimi, pred vračilom pa jih uredite (zradirate zaznamke s svinčnikom, očistite, poravnate ušesa, poberete ven razne lističe ipd.).
V okviru učbeniškega sklada ministrstvo, pristojno za šolstvo (MIZŠ), sofinancira tudi nakup delovnih zvezkov za učence 1. in 2. razreda, zato prvošolci in drugošolci dobijo v šoli brezplačno tudi delovne zvezke, vanje lahko pišejo in rišejo, konec šolskega leta pa jih morajo šoli vrniti, da jih ta odpiše iz US.
Šola načeloma pripravi komplete učbenikov (oziroma v 1. razredu delovnih zvezkov, v 2. razredu pa učbenikov in delovnih zvezkov) za izposojo vsem učencem, če pa si kdo iz kakšnega posebnega razloga (bi raje imel svoje/nove učbenike ... ipd.) vendarle ne bi želel izposoditi kompleta učbenikov, prosimo, da nam zaradi poenostavitve dela pri pripravi kompletov to sporoči do zaključka pouka v šolskem letu 2018/2019, lahko na obrazcu, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI.

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred