Učenci si iz učbeniškega sklada lahko na začetku šolskega leta brezplačno izposodijo komplet učbenikov za svoj razred, na koncu leta pa morajo učbenike vrniti. Če kakšnega učbenika ne vrnejo (ga želijo obdržati ali so ga izgubili), plačajo odškodnino (del nabavne cene, ki ga glede na starost učbenika določi šola). Pogoj za izposojo je pravočasno naročilo izposoje, da lahko vse učbenike pravočasno pripravimo (od staršev oz. skrbnikov podpisana naročilnica).

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni, k čim boljši ohranjenosti lahko prispeva vsak že s tem, da učbenike skrbno zavije. Prosimo, da pred vračanjem konec šolskega leta, če je možno brez poškodb učbenikov, te odvijete, čeprav so ovitki videti dokaj čisti, in učbenike uredite, kolikor je mogoče (poravnate ušesa, očistite, poradirate ..., zalepili pa jih bomo mi, če bo potrebno). Prosimo še, da vsak učenec na začetku šolskega leta pod žig na naslovni strani vsakega izposojenega učbenika napiše letnico šolskega leta ter svoje ime in priimek (npr.: 2013/14 Franci Novak). Tako bomo vedeli, kolikokrat je bil učbenik že izposojen in kako so »začasni lastniki« ravnali z njim.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2016/17:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred