Učenci si iz učbeniškega sklada lahko na začetku šolskega leta brezplačno izposodijo komplet učbenikov za svoj razred, na koncu pa morajo učbenike vrniti. Če kakšen učbenik poškodujejo ali ga ne vrnejo (so ga izgubili ali pa ga želijo obdržati), plačajo odškodnino, ki jo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov glede na starost učbenika določi upravljavka sklada, potrdi pa ravnateljica.
Pogoj za brezplačno izposojo je (razen za učence 1. razreda, ti učenci so vsi vključeni v izposojo) pravočasno naročilo izposoje.
Prosimo, da vsak učenec, ko prvi dan pouka dobi komplet učbenikov, v vsak učbenik pod žig in inventarno številko učbenika napiše letnico šolskega leta (2018/2019) ter svoje ime in priimek. Tako bomo vedeli, kdo je imel določen učbenik izposojen, kolikokrat je bil kakšen učbenik izposojen in kako je »začasni lastnik« ravnal z njim.
Prosimo, da izposojene učbenike na začetku leta zavijete, med letom skrbno ravnate z njimi, pred vračilom pa jih uredite (zradirate zaznamke s svinčnikom, očistite, poravnate ušesa, poberete ven razne lističe ipd.).

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred