ZDRAVSTVENO VARSTVO

Sistematske zdravstvene preglede naših učencev opravlja šolski zdravnik v ZD Velike Lašče.

Sistematsko bodo pregledani otroci 1., 3., 6. in 8. razreda. Datumi pregledov in cepljenj bodo sporočeni sproti med šolskim letom z mesečnimi ravnateljevimi obvestili ali obvestili razrednikov.

Ob pregledu in cepljenju naj ima ozrok s seboj potrjeno zdravstveno kartico in knjižico o cepljenju. Otroka bo na sistematski pregled v Zdravstveni dom Velike Lašče peljal razrednik oz. razredničarka.

Če se otrok v šoli poškoduje, oskrbimo poškodbo in takoj pokličemo njegove starše. V hujših primerih ga odpeljemo v Zdravstveni dom Velike Lašče.

Učence lahko na začetku šolskega leta prostovoljno zavarujete pri eni izmed zavarovalnic, ki jo sami izberete. Če pride do poškodbe, mora biti obvezno registrirana pri zdravniku. Ob poškodbi dobi otrok v tajništvu šole obrazrec za prijavo nezgode. Izostanek od pouka potrdi razrednik. Starši potem odnesete prijavo skupaj z vsemi potrebnimi dokazili na zavarovalnico, ki nato obravnava odškodninski zahtevek in izplača zavarovalnino.

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

V prostorih Osnovne šole Primoža Trubarja imamo lepo in sodobno opremljeno zobozdravstveno ordinacijo.
Za preventivno in kurativno zobozdravstveno varstvo otrok in mladine z območja Velikih Lašč skrbita Emilija Lušnic dr. dent. med. in Laura Omerza zdr. tehnik s ciljem ohraniti otrokom in mladini čim več zdravih zob in jim privzgojiti odgovornost za lastno zdravje.

Sprejemni čas: 
ponedeljek, torek: 13.00 – 18.30
sreda, četrtek: 7.30 – 13.00
petek: 7.30 – 11.30

TELEFON ORDINACIJE: 01/788-16-51

BOLEČINE IN POŠKODBE ZOB

V primeru bolečin naj se učenci čimprej oglasijo v zobni ordinaciji, kjer jih bo pregledal zobozdravnik.

V primeru poškodb stalnih zob, kadar pride do izbitja ali odloma zoba, naj se otrok v spremstvu staršev čimprej oglasi v najbližji zobozdravstveni ordinaciji. Izbit ali odlomljen košček zoba dajte v manjšo posodo z mlekom ali fiziološko raztopino ali vodo in ga prinesite s seboj v ordinacijo.

Vključeni smo v on line sistem (neposreden dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju), zato je za vsak obisk pri zobozdravniku potrebna zdravstvena kartica. STARŠE VLJUDNO PROSIMO, naj poskrbijo, da bo učenec/otrok na dan obiska naše ambulante ali ko bo klican od pouka, vedno imel pri sebi zdravstveno kartico.

UČENCI bodo predhodno obveščeni o predvidenih dneh, ko bodo klicani v našo ambulanto.

Brez zdravstvene kartice mu na ta dan zobozdravstvenih storitev ne bomo mogli nuditi.

POSVETI ZA STARŠE V ZOBNI AMBULANTI

Vsak torek v mesecu med 13. in 14. uro se lahko osebno ali po telefonu pogovorite glede zdravljenja zob vašega otroka v šolski zobni ambulanti.

Priporočamo, da se starši vsaj enkrat letno oglasijo v zobozdravstveni ordinaciji in se pozanimajo o zdravljenju zob svojega otroka in o zobozdravstveni preventivi.

PREVENTIVNA DEJAVNOST

1. SISTEMATSKI PREGLEDI:

V šolskem letu 2015/2016 bodo predvidoma pregledani vsi učenci OŠ Primoža Trubarja s podružnicama Turjak in Rob. Zobozdravnik enkrat letno opravi sistematski pregled zob in ustne votline in otroka po potrebi naroči na zdravljenje. Pregled vključuje tudi demonstracijo čiščenja zob in navodilo o zdravi prehrani. O datumih pregledov boste obveščeni preko mesečnih šolskih obvestil.

2. Demonstracija čiščenja zob na modelu za učence od 1. do 5. razreda devetletke dvakrat letno. Učenci, ki tehniko umivanja zob slabo obvladajo, bodo vabljeni na dodatno individualno demonstracijo v ordinacijo.

3. Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v akcijo TEKMOVANJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, katere pokrovitelj je Slovensko Zdravniško Društvo in poteka po vsej Sloveniji že 30 let. Akcija poteka tako, da otroke dvakrat mesečno nenapovedano v razredu obišče med. sestra in naključno izbranim razdeli testne tablete, ki obarvajo zobne obloge. Otrok s čistimi zobmi prisluži razredu točko. Razred, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec. Zmagovalni razred se ob koncu šolskega leta udeleži zaključne zabavne prireditve.

4. PREDAVANJE za otroke 5. razreda devetletke. TEMA: Moja skrb za dobro ustno zdravje.

Spoštovani starši, zavedajte se, da lahko tudi vi z zdravimi življenjskimi navadami (dobra ustna higiena, zdrava prehrana – ne prepogosto uživanje sladke hrane in pijače) veliko pripomorete k dobremu ustnemu zdravju svojega otroka.

NAJ ZDRAVI ZOBJE POSTANEJO SIMBOL USPEŠNOSTI MLADE GENERACIJE

Šolski zobozdravnik: Emilija Lušnic, dr.dent.med.