rob-004 V šolskem letu 2017/18 šolo obiskuje 34 učencev. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole. Druga strokovna učna moč, Marija Katarinčič, bo v kombiniranem oddelku 1./2. razreda prisotna polovični delovni čas. TJA od 1. do 4. razreda, GUM v 3. in 4. razredu ter OPZ bo v tem šolskem letu poučevala Marija Katarinčič.  Kombinacijo 3./4. razreda poučuje Sonja Škrlj.  DSP bo izvajala specialna pedagoginja. Neobvezni izbirni predmet šport bo izvajal športni pedagog Bojan Novak, neobvezni izbirni predmet nemščina bo potekala na centralni šoli.

Poskrbljeno je za jutranje varstvo vozačev od 6.50 dalje. Pouk se pričenja ob 8.15, malica je od 9.00 do 9.20. Po končanem pouku šolski kombi ob 12.35 ( petek 13.25) odpelje otroke v podaljšano bivanje na centralno šolo, kjer lahko dobijo kosilo in s vključijo v različne interesne dejavnosti. Za učence vozače pa poskrbimo v popoldanskem varstvu vozačev do odhoda domov.

Pri dnevih dejavnosti in neobveznih izbirnih predmetih, se razredi podružnične šole združujejo s centralno šolo in PŠ Turjak.

Predvidene interesne dejavnosti:

1./2. razred: Pravljične urice v Robu (PUR), ponedeljek, 5. ura (Dragica Dobravec)

3./4. razred: Ustvarjalni krožek (UK), četrtek, 6. ura (Sonja Škrlj)

1. - 4. razred: Otroški pevski zbor (OPZ), petek, 6. ura (Marija Katarinčič)

 

URNIK

1./2. r PON TOR SRE ČET PET
1. TJA SPO TJA GUM LUM
2. SPO GUM SLJ - 2.R SPO LUM
3. SLJ SLJ SLJ MAT SLJ
4. MAT MAT MAT SLJ SLJ
5.  DOP ŠPO  ŠPO  ŠPO  PUR
6.         OPZ

 

 

3. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. TJA SLJ TJA SLJ SPO
3. SLJ MAT SPO LUM SLJ
4. SLJ SPO ŠPO LUM   SLJ
5.  GUM ŠPO DOP ŠPO GUM
6.       UK  OPZ

 

 

4. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. TJA SLJ TJA SLJ NIT
3. SLJ MAT NIT LUM DRU
4. DRU NIT ŠPO LUM SLJ
5. RU-A/GUM-B ŠPO DOP  ŠPO GUM
6.       UK  NŠP

 

Šolski zvonec:

1. ura 8.15–9.00
2. ura 9.20–10.05
3. ura 10.10–10.55
4. ura 11.00–11.45
5. ura 11.50–12.35

 

UTRINKI