rob-004 

V šolskem letu 2016/17 šolo obiskuje 27 učencev. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole. Druga strokovna učna moč, Martina Ilc Vasič, bo v kombiniranem oddelku 1./2. razreda prisotna polovični delovni čas. Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu in tuji jezik angleščina v 2. razredu ter OPZ za vse učence PŠ Rob, bo izvajala Marija Katarinčič. Kombinacijo 3./4. razreda poučuje Sonja Škrlj. TJA v 4. razredu bo poučevala Marija Katarinčič. DSP bo izvajala specialna pedagoginja.

Poskrbljeno je za jutranje varstvo vozačev izmenoma en teden od 6.45 oziroma 7.00 dalje. Pouk se pričenja ob 8.15, malica je od 9.00 do 9.20. Po končanem pouku šolski kombi ob 12.35 odpelje otroke v podaljšano bivanje na centralno šolo, kjer lahko dobijo kosilo in s vključijo v različne interesne dejavnosti in neobvezne izbirne predmete. Za učence vozače pa poskrbimo v popoldanskem varstvu vozačev do odhoda domov.

Pri dnevih dejavnosti se razredi podružnične šole združujejo s centralno šolo in PŠ Turjak.

Predvidene interesne dejavnosti:

1./2. razred: Pravljične urice v Robu (PUR), ponedeljek, 5. ura (Dragica Dobravec)

3./4. razred: Ustvarjalni krožek (UK), četrtek, 6. ura (Sonja Škrlj)

1. - 4. razred: Otroški pevski zbor (OPZ), petek, 5. ura (Marija Katarinčič)

 

URNIK

1./2. r PON TOR SRE ČET PET
1. SLJ GUM TJA GUM SLJ
2. SLJ MAT SLJ - 2.R SLJ LUM
3. MAT SLJ SLJ MAT LUM
4. ŠPO SPO MAT SPO TJA
5.  PUR ŠPO  ŠPO  SPO  OPZ

 

 

3. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. SLJ SLJ SLJ SLJ SPO
3. GUM MAT SLJ SPO SLJ
4. ŠPO SPO GUM LUM   
5.   ŠPO ŠPO LUM OPZ
6.    DOP   UK  

 

 

4. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. SLJ SLJ TJA SLJ NIT
3. RU-A/GUM-B MAT SLJ NIT TJA
4. ŠPO NIT GUM LUM DRU
5. DRU ŠPO ŠPO  LUM OPZ
6.   DOP    UK  

 

Šolski zvonec:

1. ura 8.15–9.00
2. ura 9.20–10.05
3. ura 10.10–10.55
4. ura 11.00–11.45
5. ura 11.50–12.35

UTRINKI

Sprejem prvošolčkov.

20160901 093213

 

20160901 093241

6.9.2016 smo se s četrtošolci iz centralne šole odpeljali na Sorico. Obiskali smo Groharjevo hišo. Učenci so v glasbeni delavnici pripravili pravi orkester na tolkalih in pri tem zelo uživali. V slikarskem ateljeju pa so po opazovanju risali in spoznali tehniko in uporabo senčenja. Nastali so čudoviti izdelki. Pred odhodom smo si ogledali še muzej in razstavo slik.

 20160906 115258

V četrtek, 22.9.2016 smo spoznavali stare kmečke običaje, ličkali koruzo, pletli kitke in ustvarjali iz koruznih listov ter preizkušali različne jedi iz koruze. V sodelovanju s članicami KUD Rob, sekcija Čajanke, Z. Škrabec in M. Peterlin smo preživeli poučno in zanimivo dopoldne.

20160922 094407 20160922 100716

20160922 10195020160922 104950