rob-004 V šolskem letu 2018/19 šolo obiskuje 33 učencev. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka in oddelek PB. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole. Druga strokovna učna moč, Marija Katarinčič, bo v kombiniranem oddelku 1./2. razreda prisotna polovični delovni čas. TJA od 1. do 4. razreda, GUM v 3. in 4. razredu ter OPZ bo v tem šolskem letu poučevala Marija Katarinčič.  Kombinacijo 3./4. razreda poučuje Sonja Škrlj. Oddelek podaljšanega bivanja in neobvezni izbirni predmet šport v 4. razredu bo vodila Maja Pečnik. DSP bosta izvajali strokovni sodelavki Vesna Hladnik in Manca Cimperman.

Poskrbljeno je za jutranje varstvo vozačev od 6.35 dalje. Pouk se pričenja ob 8.15, malica je od 9.00 do 9.20. Po končanem pouku bo učence, ki niso vključeni v OPB šolski kombi ob 12.35 ( torek 13.25) odpeljal domov. OPB poteka v času od 12.40 do 16.50. 

Pri dnevih dejavnosti in neobveznih izbirnih predmetih, se razredi podružnične šole združujejo s centralno šolo in PŠ Turjak.

Predvidene interesne dejavnosti:

1./2. razred: Pravljične urice v Robu (PUR), ponedeljek, 5. ura (Dragica Dobravec)

3./4. razred: Ustvarjalni krožek (UK), petek, 7.30 do 8.15 (Sonja Škrlj)

1. - 4. razred: Otroški pevski zbor (OPZ), torek, 6. ura (Marija Katarinčič)

 

URNIK

1./2. r PON TOR SRE ČET PET
    DDP / ISP      
1. N1A / TJA SPO N1A / TJA SPO LUM
2. GUM SPO SLJ - 2.R GUM LUM
3. SLJ SLJ SLJ MAT SLJ
4. MAT MAT MAT SLJ SLJ
5.     ŠPO  ŠPO  ŠPO
6.          

 

 

3. r PON TOR SRE ČET PET
        DDP / ISP  
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. TJA SLJ TJA SLJ SLJ
3. SLJ MAT SLJ SPO LUM
4. SLJ SPO SPO ŠPO  LUM
5.  GUM   ŠPO GUM ŠPO
6.          

 

 

4. r PON TOR SRE ČET PET
        DDP / ISP  
1. MAT SLJ MAT MAT MAT
2. TJA SLJ TJA SLJ DRU
3. SLJ NIT SLJ NIT LUM
4. DRU MAT NIT ŠPO LUM
5. RU-A / GUM-B   ŠPO GUM ŠPO
6.   NŠP       

 

Šolski zvonec:

1. ura 8.15–9.00
2. ura 9.20–10.05
3. ura 10.10–10.55
4. ura 11.00–11.45
5. ura 11.50–12.35


Ure v OPB:

 1.ura  12.40 - 13.30
2. ura   13.30 - 14.20
3.ura   14.20 - 15.10
4.ura   15.10 - 16.00
5.ura 16.00 - 16. 50

 

UTRINKI

 

 

SIMBIOZA GIBA

Simbioza giba

 

 

{/sliders}