017

Podružnična šola Turjak stoji na hribu v centru naselja. Šola nudi izobraževalni program za učence od 1. do 4. razreda ter nudi varstvo otrokom v oddelku vrtca. Je tesno povezana s krajem in z različnimi društvi, ki delujejo v njem.

Šolski zvonec na PŠ Turjak:

1. ura 8.00 - 8.45
2. ura 8.50 - 9.35
3. ura 9.55 - 10.40
4. ura 10.45 - 11.30
5. ura 11.35 - 12.20
6. ura 12.25 - 13.10 

1. RAZRED

Razredničarka: Petra Zidar
Učiteljica: Petra Marolt

Matična učilnica: velika učilnica zgoraj

1. t PON TOR SRE ČET PET
1.  SLJ  N1A MAT  SLJ  SLJ
2.  SLJ  SLJ  SLJ  N1A  MAT
3.  MAT  MAT LUM  SPO  GUM
4.  GUM  SPO  LUM  SPO  ŠPO
5. DOP-A / ISP-B  ŠPO  ŠPO

  

Doplnilni pouk: torek 5. ura

Interesna dejavnost: petek, 5. ura

Otroški pevski zbor: ponedeljek, 5. ura

2. RAZRED

Razredničarka: Kristina Šilc Ćirović

Matična učilnica: mala učilnica

2. t PON TOR SRE ČET PET
1.  SLJ  MAT SLJ  TJA MAT
2.  SLJ  SLJ  MAT  SLJ TJA
3.  MAT  SPO  LUM  SPO SLJ
4.  GUM  ŠPO  LUM  SPO SLJ
5.  DOP-A / ISP-B ŠPO  GUM  ŠPO

Dopolnilni pouk: torek, 5. ura

Otroški pevski zbor: ponedeljek, 5. ura

Ustvarjalna dejavnost: ponedeljek, 5. ura

 

3./4. RAZRED

Razredničarka: Stanka Štrukelj

Matična učilnica: velika učilnica

3. t PON TOR SRE ČET PET
1. SLJ  MAT  SLJ  LUM TJA
2. MAT  TJA  SLJ  LUM SLJ
3. SPO  SLJ  GUM  MAT  MAT
4. GUM  ŠPO  MAT  SLJ  SPO
5.  DOP-A / ISP-B  ŠPO  SLJ  ŠPO

4. t PON TOR SRE ČET PET
1. SLJ  MAT SLJ LUM TJA
2.  MAT TJA SLJ LUM SLJ
3. NIT  DRU GUM MAT  MAT
4.  RU-A/GUM-B  NIT MAT DRU  NIT
5.  DOP-A / ISP-B  ŠPO ŠPO SLJ  ŠPO
6.      
7. NRA  N2N
NŠP
 NTE  N2N

Dopolnilni pouk: ponedeljek, 5. ura 

Otroški pevski zbor: ponedeljek, 5. ura

Neobvezni izbirni predmeti za 4. razred:

- šport (NŠP): Maja Pečnik

- nemščina (N2N): Senta Tehovnik Kolar

- tehnika (NTE): Stanka Dedo Lale