EKSKURZIJE

Tudi letošnje leto smo za učence od 6.-9. razreda pripravili medpredmetne ekskurzije, ki jih bomo izpeljali v četrtek, 13. 10. 2016

Navodila za izdelavo poročila ekskurzije

Kriterij ocenjevanja poročila ekskurzije

Iz Velikih Lašč se bomo odpeljali v smeri Savinjske doline in si v Šempetru ogledali JAMO PEKEL. Pot bomo nadaljevali proti Celju, kjer si bomo podrobneje ogledali STARI GRAD CELJE. Naslednji postanek bo na skrajnem vzhodnem delu Slovenije, v ROGATCU, kjer nas čaka zanimiv MUZEJ NA PROSTEM. Po napornem dnevu se bomo na poti nazaj ustavili še v ZDRAVILIŠKEM PARKU našega najstarejšega zdravilišča ROGAŠKA SLATINA, kjer bomo z ogledi tudi zaključili.

opomba: Plan ekskurzije se lahko zaradi razmer na cesti tudi nekoliko spremeni.

Glavnina naše ekskurzije se bo odvijala v Šaleški dolini, kjer si bomo ogledali PREMOGOVNIK VELENJE in se v delavnici "ekologija in energija" seznanili s spremembami, ki jih je v okolju pustilo izkoriščanje lignita. Po zanimivem štiriurnem raziskovanju okolice Velenja, se bomo sprehodili po mestnem središču SLOVENSKIH KONJIC s pogledom na gričevnato vinogradniško pokrajino ŠKALC in se za konec ustavili še v ŽIČKI KARTUZIJI.

opomba: Plan ekskurzije se lahko zaradi razmer na cesti tudi nekoliko spremeni.

Zgodovinsko, geografsko in jezikoslovno bo obarvana ekskurzija po Gorenjski. Prvi postanek nas čaka v MUZEJU ŽELEZNIKI, pot bomo nadaljevali v kulturnem trikotniku, kjer si bomo v Vrbi ogledali rojstno hišo F. PREŠERNA in v Doslovčah F. S. FINŽGARJA. Zaključili bomo na Bledu, kjer se bomo sprehodili do gradu in veslaškega centra.

opomba: Plan ekskurzije se lahko zaradi razmer na cesti tudi nekoliko spremeni.

Rdeča nit ekskurzije devetošolcev bo kras. Najprej si bomo ogledali MUZEJ KRASA V POSTOJNI in naš ogled ter teoretično znanje dopolnili s sprehodom po slikovitih Škocjanskih jamah. Pred tem bomo obiskali Štanjel, si ogledali tipično kraško hišo in Ferrarijev vrt ter prisluhnili zanimivi pripovedi ob in v KOSOVELOVI ROJSTNI HIŠI.

opomba: Plan ekskurzije se lahko zaradi razmer na cesti tudi nekoliko spremeni.

TABORI

TABOR 2016/17

Za devetošolce bo letošnji tridnevni tabor v CŠOD v Tolminu potekal v pomladanskem času (24. - 26. 4. 2017). Tabor bo družboslovno-naravoslovni, dopolnili pa ga bomo z ogledom Antonijevega rova v Idriji in Kobariškega muzeja.

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Tekmovanje iz znanja zgodovine bo 1. 12. 2016. Tema: 100 LET 1. SVETOVNE VOJNE IN SOŠKEGA BOJIŠČA - SLOVENCI IN 1. SVETOVNA VOJNA