NPZ je obvezen za vse učence ob koncu drugega in ob koncu tretjega obdobja. Tako ob koncu drugega kot ob koncu tretjega obdobja se NPZ opravlja le v rednem roku.

Naciolnalno preverjanje znanja za učence 9. razreda po 3. obdobju poleg materinščine in matematike obsega še 3. predmet. Kateri bo ta predmet na posamezni šoli, določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS).

V začetku tekočega šolskega leta, v začetku septembra, MIZS izda sklep, s katerim izmed vseh obveznih izbirnih predmetov v 8. in 9. razredu osnovne šole izbere največ štiri predmete za določitev 3. predmeta na posamezni šoli. Istočasno s sklepom določi še iz katerega izbranega predmeta se bo opravljalo nacionalno preverjanje znanja na posamezni osnovni šoli.

V šolskem letu 2016/2017 je na naši šoli izbran 3. predmet: BIOLOGIJA.

Pomembni datumi:
4. maj 2017 - slovenščina 6. in 9. razred
8. maj 2017 - matematika 6. in 9. razred
10. maj 2017 - biologija 9. razred in angleščina 6. razred 
30. maj 2017 - rezultati dosežkov učencev 9. razredov
6. junij 2017 - rezultati dosežkov učencev 6. razredov

 

Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja lahko najdete tudi na spletni strani RIC-a, državnega izpitnega centra