NPZ je obvezen za vse učence ob koncu drugega in ob koncu tretjega obdobja. Tako ob koncu drugega kot ob koncu tretjega obdobja se NPZ opravlja le v rednem roku.

Naciolnalno preverjanje znanja za učence 6. razreda obsega naslednje predmete: materinščina, matematika in tuj jezik (angleščina). Za učence 9. razreda pa poleg materinščine in matematike obsega še 3. predmet. Kateri bo ta predmet na posamezni šoli, določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS).

V začetku tekočega šolskega leta, v začetku septembra, MIZS izda sklep, s katerim izmed vseh obveznih izbirnih predmetov v 8. in 9. razredu osnovne šole izbere največ štiri predmete za določitev 3. predmeta na posamezni šoli. Istočasno s sklepom določi še iz katerega izbranega predmeta se bo opravljalo nacionalno preverjanje znanja na posamezni osnovni šoli.

V šolskem letu 2017/2018 je za našo šolo izbran 3. predmet: ANGLEŠČINA.

Pomembni datumi:

4. maj 2018 - slovenščina za 6. in 9. razred
7. maj 2018 - matematika za 6. in 9. razred
9. maj 2018 - angleščina za 6. in 9. razred
29. maj 2018 - rezultati dosežkov učencev 9. razredov
5. junij 2018 - rezultati dosežkov učencev 6. razredov

Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja lahko najdete tudi na spletni strani RIC-a, državnega izpitnega centra