kot

 

Matematika je narejena iz 50 odstotkov formul, 50 odstotkov dokazov in 50 odstotkov domišljije.

Nacionalno preverjanje:

NPZ - 9. razred - 7. maj 2018

NPZ - 6. razred - 7. maj 2018

najdi x

Iz starih NPZ-jev

Tekmovanje osnovnošolcev iz matematike za Vegova priznanja

Cilji in namen tekmovanja:

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.