Jožica Mavsar Nosan, razredničarka 2. a, matična učilnica XVII

Branka Levstik, razredničarka 2. b, matična učilnica I

URNIK

2. a PON TOR SRE ČET PET
1. SLJ MAT SLJ MAT MAT
2. SLJ ŠPO ŠPO SLJ TJA
3. MAT SLJ SPO SLJ SLJ
4. GUM SPO SPO TJA LUM
5. DOP-A / ISP-B   GUM ŠPO LUM

 

2. b PON TOR SRE ČET PET
1. SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
2. SLJ ŠPO ŠPO TJA SLJ
3. MAT SLJ MAT SPO TJA
4. GUM SPO LUM SPO MAT
5. DOP-A / ISP-B   LUM GUM ŠPO

 

 Interesne dejavnosti:

- Dramsko ustvarjalni krožek - torek 5. ura (Jožica Mavsar Nosan, Branka Levstek)

- Med dvema ognjema - ponedeljek, torek zjutraj (Branka Levstik)

- Tee Ball - torek zjutraj (Simona Bavdek)

- Ljudski plesi - četrtek zjutraj (Veronika Lipovec)

- Otroški pevski zbor - torek in sreda 6. uro (Vita Mekinda)

- Šahovski krožek - sreda 6. ura (Majda Griz)

ANGLEŠČINA

 

APRIL

  • pohištvo
  • krajevni prislovi: in, on, in front of, behind, under, next to

MAREC

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

  • What can they do? - naučili smo se povedati kaj živali znajo in česa ne (I can run. I can´t fly.)
  • Yes, I Can song
  • družina - družinskim članom, ki smo jih spoznali lansko leto, smo dodali še babico in dedka. Učenci so predstavili svoje družine (This is my mother Ana. This is my grandpa Jože.)
  • Baby Shark song

OKTOBER

SEPTEMBER

Mesec september je bil namenjen predvsem ponavljanju in utrjevanju lanske snovi. Poleg tega smo se naučili nekaj novih izrazov za delo v razredu (write, read, glue, itd.) in šteli do 100 (po deseticah).

Katja Grintal, učiteljica angleščine