Na šoli se izvajata A in B urnik (oznaka A ali B poleg predmeta), ki se tedensko izmenjujeta. V prvem šolskem tednu je B urnik.

Razlago kratic predmetov najdete na tej povezavi

Zadnji popravki: 20. september 2017

Urniki razredne stopnje so objavljeni na njihovih straneh:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

PŠ Rob

PŠ Turjak

Razrednik: Marija Lampret

6. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/GUM-B ŠPO ŠPO ZGO MAT
2. LUM TJA MAT TJA NAR
3. MAT SLJ TJA SLJ TJA
4. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ
5. TITd/GOSf NAR GOSd/TITf GEO
6. TITd/GOSf GOSd/TITf  NŠP  GUM-A
7. NUM NTE  N2N
8. N2N

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 7. ura

MATEMATIKA: četrtek, 5. ura

SLOVENŠČINA: torek, 7. ura

Dodatni pouk:

LOGIKA:

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

Razrednik: Renata Lesar Hržič

6. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/LUM-B SLJ TJA TJA TJA
2. TJA GUM SLJ SLJ ŠPO
3. SLJ MAT ZGO NAR SLJ
4. MAT GEO ŠPO MAT NAR
5. ŠPO GOSd/TITf MAT GOSf/TITd
6. LUM-A GOSd/TITf NŠP
NTE2
 GOSf/TITd
7. NUM NTE3  N2N
8.  N2N

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 7. ura

MATEMATIKA: četrtek, 5. ura

SLOVENŠČINA: torek, 7. ura

 

Dodatni pouk:

LOGIKA:

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

 

Razrednik: Nataša Turšič

7. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/TJA-B SLJ ZGO NAR GEO
2. NAR TIT NAR MAT GUM
3. MAT TJA MAT TJA SLJ
4. ZGO MAT GEO LUM TJA
5. TJA-A DKE SLJ SLJ ŠPOf
6. IP-NI1
IP-ŠI
ŠPOd ŠPOf ŠPO-d IP-ŠI
IP-IŠP
7.  IP-ŠZZ
IP-LS
 IP-ONA
IP-OGL

IP-NI1
IP-SPH

 IP-IŠP

8.  IP-GLD
IP-LS

 IP-OGL

IP-SPH

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 6. ura

MATEMATIKA: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 7. ura

Dodatni pouk:

LOGIKA:

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

Razrednik: Farazin Gordana

7. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/SLJ-B TJA MAT MAT   NAR
2. MAT MAT TJA ZGO  SLJ
3. NAR GUM  GEO DKE  GEO
4. TJA ZGO TIT NAR TJA
5. SLJ-B SLJ SLJ LUM  ŠPO
6. IP-NI1
IP-ŠI
 IP-GLK  ŠPO IP-ŠI1
IP-IŠP
7.  IP-ŠZZ  IP-OGL
 IP-ŠHO

IP-NI1

 IP-IŠP

8.  IP-GLD  IP-OGL

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 6. ura

MATEMATIKA: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 7. ura

 

Dodatni pouk:

LOGIKA:

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

 

Razrednik: Bojan Novak

8. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A
SLJ2-B/MAT1-B
FIZ TJA2/SLJ1 SLJ2/MAT1 MAT1/SLJ2
2. GEO ZGO GEO MAT2/TJA1 ZGO
3. TJA1/MAT2 KEM FIZ TJA2/SLJ1 ŠPOf/TITd
4. TITf/ŠPOd MAT2/TJA1 DKE GEO LUM
5. KEM SLJ2/MAT1 GUM ŠPO TJA2
SLJ2 - B
6.

IP-NI1
MAT1-A

SLJ1-B MAT2 IP-NI2
7. IP-LS

IP-ŠZZ
IP-ŠSP
IP-MME

 IP-NI1
IP-POK

8.  IP-GLD
IP-LS
IP-NI2
 IP-ŠZZ IP-MME

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA:

SLOVENŠČINA: ponedeljek, 7. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA:

FIZIKA: torek, 7. ura

KEMIJA: petek, 6. ura

LOGIKA:

MATEMATIKA: petek, 7. ura

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: petek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

Razrednik: Andreja Svetičič

8. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A
MAT3/SLJ2-B 
ZGO TJA2/MAT3 TJA3/SLJ2 TJA3/SLJ2
2. BIO KEM BIO MAT2/SLJ3 LUM
3. MAT2/SLJ3 DKE KEM TJA2/MAT3 FIZ
4. ŠPO MAT2/SLJ3 FIZ BIO ŠPOf/TITd
5. GUM TJA3/SLJ2
ZGO ŠPOd/TITf TJA2
MAT3-A
6. MAT3 MAT2
SLJ3-A

IP-NI2
7.

IP-LS

IP-OGL
IP-ŠZZ
IP-ŠSP
IP-POK
IP-MME
IP-SPH 

8. IP-LS
IP-NI2

IP-OGL
IP-ŠZZ
IP-ŠSP

IP-MME  IP-SPH

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA:

SLOVENŠČINA: ponedeljek, 7. ura

 

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA:

FIZIKA: torek, 7. ura

KEMIJA: petek, 6. ura

LOGIKA:

MATEMATIKA: petek, 7. ura

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: petek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

 

 

Razrednik: Katja Grintal

9. a PON TOR SRE ČET PET
1.

RU-A/ZGO-B

BIO GEO LUM KEM
2. MAT2/SLJ1 FIZ ZGO FIZ MAT2/SLJ1
3. ŠPO MAT1/SLJ2 MAT1/SLJ2 GEO BIO
4. SLJ2/TJA1 TJA2/TSLJ1 KEM MAT2/SLJ1 SLJ2/TJA1
5. MAT1/TJA2 ŠPO MAT2/TJA1 GUM ZGO-A
6. IP-ŠI
IP-IŠP
TJA2
SLJ1-B
MAT1
SLJ2-B
IP-ŠI
IP-NI2
IP-NI3
7. IP-MME
IP-SPH
IP-ŠSP
8. IP-NI3
IP-NI2
IP-MME

IP-SPH
IP-ŠSP

 IP-PLE se bo izvajal v 2. polletju, predvidoma ob četrtkih 7. in 8. uro.

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: torek, 6. ura

MATEMATIKA: petek, 6. ura

SLOVENŠČINA: torek, 7. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA: torek, 6. ura

FIZIKA: torek, 7. ura

KEMIJA: petek, 6. ura

LOGIKA:

MATEMATIKA: petek, 7. ura

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: petek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

Razrednik: Magda Grajš

9. b PON TOR SRE ČET PET
1.

RU-A/KEM-B

MAT3/SLJ4 KEM FIZ LUM
2. ZGO SLJ3/MAT4 MAT3/SLJ4 GEO TJA4/SLJ3
3. GEO ŠPO TJA4/SLJ3 BIO TJA3/MAT4
4. MAT3/SLJ4 BIO TJA3/MAT4 TJA3/SLJ4 MAT3/SLJ4
5. TJA4/SLJ3 FIZ ŠPO MAT4/SLJ3 KEM-A
6. IP-ŠI
IP-IŠP
  GUM ZGO IP-ŠI
IP-NI23
7.  IP-LS  IP-OGL IP-MME
IP-ŠSP  
8. IP-LS
IP-NI23
 IP-OGL IP-MME

IP-ŠSP

 

IP-PLE se bo izvajal v 2. polletju, predvidoma ob četrtkih 7. in 8. uro.

 

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: torek, 6. ura

MATEMATIKA: petek, 6. ura

SLOVENŠČINA: torek, 7. ura

 

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA: torek, 6. ura

FIZIKA: torek, 7. ura

KEMIJA: petek, 6. ura

LOGIKA:

MATEMATIKA: petek, 7. ura

MISELNI OREHI: ponedeljek, 7. ura

SLOVENŠČINA: petek, 7. ura

ŠPORT: četrtek, 7. ura

ZGODOVINA:

 

Šolski zvonec