Na šoli se izvajata A in B urnik (oznaka A ali B poleg predmeta), ki se tedensko izmenjujeta. V prvem šolskem tednu je A urnik.

Razlago kratic predmetov najdete na tej povezavi

Zadnji popravki: 

Urniki razredne stopnje so objavljeni na njihovih straneh:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

PŠ Rob

PŠ Turjak

Razrednik: Katja Grintal

6. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A
ŠPOd/TITf -B
TJA GOSf/TITd  SLJ  NAR 
2. TJA-A / ŠPO-B SLJ  GOSf/TITd -A
ŠPOf/TITd -B
ŠPO  MAT 
3. ŠPO-A / TJA-B MAT  SLJ MAT  GEO 
4. SLJ-A / MAT-B ZGO  LUM  GUM  TJA 
5. MAT-A / SLJ-B  ŠPO-A  TITf/GOSd  TJA  SLJ 
6. NAR  NRA  TITf/GOSd -A 
7. NTE  N2N  NŠP  N2N 
8.

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: torek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura - urnik A; torek, 5. ura - urnik B

SLOVENŠČINA: petek, 6. ura

Dodatni pouk:

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

ŠPORT: sreda, 7. ura

 

Razrednik: Maja Mugerle

6. b PON TOR SRE ČET PET
1.  RU-A / ŠPO-B  SLJ TJA  NAR  MAT 
2. SLJ-A 
TITf/ŠPOd -B
LUM  ZGO  TITf/ŠPOd  TJA 
3. TITf/ŠPOd-A 
MAT-B
TITd/ŠPOf -A  GOSf/TITd -B  MAT   SLJ SLJ 
4. MAT-A / SLJ-B  TITd/GOSf SLJ  MAT  NAR 
5. TJA  ŠPOd -A  GEO  TJA  ŠPOf/GOSd 
6. NRA  ŠPOf   GUM GOSd -A 
7. NTE  N2N  NŠP   N2N
8.

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: torek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura - urnik A; torek, 5. ura - urnik B

SLOVENŠČINA: petek, 6. ura

 

Dodatni pouk:

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

ŠPORT: sreda, 7. ura

Razrednik: Marija Lampret

7. a PON TOR SRE ČET PET
1.  RU-A / GUM-B TJA  TJA  MAT SLJ
2. MAT-A / SLJ-B  MAT  SLJ  TJA  MAT 
3. TJA  NAR  GEO  GEO  DKE 
4. TITf/ŠPOd  ŠPO  ZGO  SLJ  ŠPOf/TITd 
5. SLJ-A / MAT-B  LUM  GUM-A  NAR   NAR
6. ZGO  IP-ŠZZ  IP-GLK  IP-NI1 
7. IP-IŠP 
IP-NI1
IP-ONA
IP-ŠI1
IP-VE1
IP-ŠI1 
 IP-LS1 -A 
IP-UBE -B

IP-GLP

8.  IP-LS1 -A  
IP-UBE -B

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA: četrtek, 7. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

Dodatni pouk:

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

ŠPORT: sreda, 7. ura

Razrednik: Renata Lesar Hržič

7. b PON TOR SRE ČET PET
1.  RU-A / SLJ-B MAT  SLJ   MAT TJA 
2. NAR  GEO  NAR NAR  GEO 
3. ZGO  SLJ  ZGO  ŠPO  GUM 
4. MAT  TJA  TITd/ŠPOf  TJA  SLJ 
5. TJA  DKE  LUM -B  LUM -A  MAT 
6. SLJ-A  IP-ŠZZ  IP-GLK  IP-NI1  TITf/ŠPOd 
7. IP-IŠP
IP-NI1
IP-ONA 
IP-VE1 IP-UBE -B 

IP-GLP
IP-SPH 

8.  IP-UBE -B

 IP-SPH

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA: četrtek, 7. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

 

Dodatni pouk:

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

ŠPORT: sreda, 7. ura

Razrednik: Nataša Turšič

8. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A / KEM-B  BIO-A / KEM-B MAT2/MAT1 BIO-A / FIZ-B  GEO-A / BIO-B 
2. MAT2/MAT1  FIZ  LUM FIZ-A / ZGO-B  SLJ1/MAT2 
3. SLJ1/SLJ2  MAT1/SLJ2  ŠPOf/TITd TJA1/TJA2  MAT1/SLJ2 
4. GEO  KEM-A / 
MAT2/SLJ1-B
TJA1/TJA2 TITf/ŠPOd  DKE 
5. ZGO  TJA2/TJA1  SLJ1/SLJ2 -A ZGO-A  GUM 
6.

ŠPO 

 MAT2/SLJ1-A IP-NI2 IP-NI1  KEM -A 
7.

IP-NI1 
IP-ŠI2 

IP-ŠI2
IP-ŠSP 
IP-ROM -A
IP-UBE -B

IP-GLP
IP-POK
IP-SPH

8. IP-NI2  IP-ŠZZ  IP-ROM -A
IP-UBE -B

 IP-SPH

 

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: sreda, 6. ura

MATEMATIKA: petek, 6. in 7. ura v urniku B

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA: sreda 7. ura, četrtek predura (1/2 ure)

ZGODOVINA: torek, 8. ura

FIZIKA: torek, 6. ura

KEMIJA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA: ponedeljek, 7. ura

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. in 8. ura v urniku A

ŠPORT: sreda 7. ura

Razrednik: Gordana Farazin

8. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A / BIO-B   LUM-A / TIT-B  MAT2/SLJ3 ZGO  ZGO
2. MAT2/SLJ3  BIO-A / KEM-B  FIZ  GUM-A / FIZ-B  SLJ3/MAT2
 3.  SLJ2/MAT3 MAT3/SLJ2  ŠPO  TJA1/TJA3 MAT3/SLJ2
4.  KEM FIZ -A
MAT2/SLJ3 -B
TJA1/TJA3  KEM-A / DKE-B  BIO-A / GUM-B
5.  GEO  TJA1/TJA3 SLJ2/MAT3 -A 
MAT3-B
 GEO-A / LUM-B  TIT-A
6.  ŠPOf  MAT2 -A  IP-NI2  IP-NI1
IP-ŠSPd
 DKE-A
7. IP-NI1
IP-ŠI1
 IP-ŠI1
IP-ŠSPf
ŠPOd
IP-ROM -A   IP-GLP
IP-POK
IP-SPH
8.  IP-NI2  IP-ŠZZ  IP-ROM -A IP-SPH

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: sreda, 6. ura

MATEMATIKA: petek, 6. in 7. ura v urniku B

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

BIOLOGIJA: sreda 7. ura, četrtek predura (1/2 ure)

FIZIKA: torek, 6. ura

KEMIJA: četrtek, 6. ura

MATEMATIKA: ponedeljkek, 7. ura

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. in 8. ura v urniku A

ŠPORT: sreda 7. ura

ZGODOVINA: torek 8. ura in po dogovoru

Razrednik: Bojan Novak

9. a PON TOR SRE ČET PET
1.

 RU-A / ZGO-B

MAT1/SLJ2 KEM TJA1/MAT2  TJA1/MAT2
2. FIZ   TJA2/SLJ1 MAT1/SLJ2  MAT1/SLJ2 KEM
3. GUM  GEO  TJA1/MAT2 ZGO FIZ
4. TJA2/SLJ1  LUM  BIO TJA2/SLJ1 GEO
5. BIO  MAT2 ŠPOd ŠPO ZGO-A / SLJ1-B 
6. MAT1/SLJ2  SLJ2-A IP-NI2
IP-NI3
IP-NI1
IP-ŠSP
SLJ1
7. IP-IŠP
IP-NI1
IP-VE1  IP-ROM -A
IP-LS3 -A
ŠPOf
8. IP-NI2
IP-NI3
 IP-LS3 -A
IP-ROM -A

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 6. ura v urniku A; ponedeljek, 7. uro v urniku B

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: sreda, 7. ura

BIOLOGIJA: sreda, 7. uro, četrtek predura (1/2 ure)

FIZIKA: torek, 6. ura

KEMIJA: ponedeljek, 8. ura

MATEMATIKA: ponedeljek, 7. ura

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. in 8. ura v urniku A

ŠPORT: sreda 7. ura

ZGODOVINA: torek 8. ura in po dogovoru

Razrednik: Andreja Svetičič

9. b PON TOR SRE ČET PET
1.

RU-A / GEO-B 

TJA3/SLJ2  ZGO SLJ3/MAT2 SLJ3/MAT2
2. GUM TJA2/MAT3  TJA3/SLJ2 TJA3/SLJ2 ZGO
3. BIO LUM  SLJ3/MAT2 BIO KEM
4. TJA2/MAT3 GEO FIZ TJA2/MAT3 FIZ
5. KEM SLJ3/MAT2 ŠPO ŠPOd GEO-A / MAT3-B
6. SLJ2 SLJ2-A / SLJ3-B IP-NI3 IP-ŠSP/ŠPOf  MAT3-A
7. IP-IŠP
IP-ŠI1
IP-VE1
IP-ŠI1
IP-ROM -A
IP-LS3 -A
IP-SPH  
8. IP-NI3    IP-LS3 -A
IP-ROM -A

IP-SPH 

 

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: četrtek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 6. ura v urniku A; ponedeljek, 7. uro v urniku B

 

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: sreda, 7. ura

BIOLOGIJA: sreda 7. ura, četrtek predura (1/2 ure)

FIZIKA: torek, 6. ura

KEMIJA: ponedeljek, 8. ura

MATEMATIKA: ponedeljek, 7. ura

MISELNI OREHI: sreda 7. in 8. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. in 8. ura v urniku A

ŠPORT: sreda 7. ura

ZGODOVINA: torek 8. ura in po dogovoru

Šolski zvonec