Na šoli se izvajata A in B urnik (oznaka A ali B poleg predmeta), ki se tedensko izmenjujeta. V prvem šolskem tednu je B urnik.
Razlago kratic predmetov najdete na tej povezavi

Zadnji popravki: 7. 10. 2016 (dodatni in dopolnilni pouk)

Urniki razredne stopnje so objavljeni na njihovih straneh:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

PŠ Rob

PŠ Turjak

Razrednik: Nataša Turšič

6. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/LUM-B SLJ TJA MAT TITd/ŠPOf
2. NAR MAT MAT SLJ GEO
3. SLJ GUM NAR TJA TJA
4. TJA GOSd/TITf SLJ GOSf/ŠPOd MAT
5. ŠPO GOSd/TITf GEO GOSf/TITd SLJ
6. N2N ŠPOd ŠPOf LUM-A
7. NŠP  NTE N2N 
8.

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

MATEMATIKA: petek, 6. ura

SLOVENŠČINA: ponedeljek, 6. ura

Dodatni pouk:

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

Razrednik: Gordana Kos

6. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/NAR-B TIT MAT NAR ŠPO
2. TJA SLJ TJA MAT ZGO
3. ZGO TJA SLJ GUM TIT
4. SLJ MAT GOS SLJ SLJ
5. ŠPOf LUM GOS TJA MAT
6. N2N NAR-A ŠPO ŠPOd
7. NŠP  NTE N2N 
8.

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura

MATEMATIKA: petek, 6. ura

SLOVENŠČINA: ponedeljek, 6. ura

Dodatni pouk:

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

 

Razrednik: Bojan Novak

7. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/TIT-B TJA SLJ TJA TJA
2. ŠPO MAT MAT GUM SLJ
3. MAT GEO ZGO DKE ZGO
4. NAR SLJ NAR SLJ MAT
5. GEO NAR TJA ŠPOf ŠPOd
6. LUM TIT-A IP-NI1
IP-ŠI1
 IP-ONA IP-NI1
IP-ŠI1
7.  IP-IŠP
IP-ŠZZ

IP-SPH

8.

 IP-ANI
IP-IŠP

IP-SPH

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura (B urnik)

MATEMATIKA: četrtek, 6. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura (A urnik)

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura 

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

ZGODOVINA: sreda, 7. ura

Razrednik: Andreja Svetičič

7. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/GEO-B SLJ TJA  MAT   SLJ
2. TITf/ŠPOd NAR SLJ  ZGO  MAT 
3. TJA ZGO  NAR SLJ   NAR
4. GUM LUM TITd/ŠPOf TJA  TJA
5. MAT DKE MAT GEO   ŠPO
6. GEO-A  IP-NI1
IP-ŠI1
IP-ONA  IP-NI1 
IP-ŠI1
7. IP-IŠP
IP-ŠZZ

IP-SPH 

8.  IP-IŠP

IP-SPH 

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura (B urnik)

MATEMATIKA: četrtek, 6. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 7. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 7. ura (A urnik)

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura 

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

ZGODOVINA: sreda, 7. ura

Razrednik: Katja Grintal 

8. a PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A/KEM-B MAT1/SLJ2 ZGO TJA2/MAT1 MAT1/SLJ2
2. BIO TJA1/MAT2 KEM-A/DKE-B TITd/ŠPOf ŠPO
3. SLJ1/MAT2 KEM MAT1/SLJ2 MAT2/SLJ1 TJA2/SLJ1
4. TITf/ŠPOd BIO DKE-A/GUM-B FIZ FIZ
5. LUM TJA2/SLJ1-A
TJA2-B
TJA1/MAT2 ZGO BIO
6.

TJA1/SLJ2-A
TJA1-B

GUM-A IP-NI1
IP-ŠI1
IP-ROM
IP-NI2 IP-NI1
IP-ŠI1
7. IP-ŠZZ

IP-NI2
IP-POK-A
IP-ROM

 IP-SPH
IP-ŠSP

8.  IP-ŠZZ  IP-ANI
IP-POK-A
IP-ŠSP 

IP-SPH
IP-ŠSP

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: petek, 6. ura

MATEMATIKA: sreda, 6. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: petek, 7. ura

BIOLOGIJA: četrtek, 6. ura

FIZIKA: sreda, 6. ura

KEMIJA: sreda, 7. ura

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 6. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

ZGODOVINA: sreda, 7. ura

Razrednik: Magda Grajš

8. b PON TOR SRE ČET PET
1. RU-A
MAT3/TJA4 - B 
KEM SLJ3/MAT4 ZGO DKE
2. LUM ZGO GUM SLJ4/TJA3 SLJ3/MAT4
3. GEO TITf/ŠPOd SLJ4/TJA3 TITd/ŠPOf ŠPO
4. FIZ GEO MAT3/TJA4 SLJ3/MAT4 SLJ4/MAT3
5. TJA3/MAT4 MAT3/TJA4 - A
SLJ4/MAT3 - B
FIZ KEM GEO
6. MAT3/TJA4 - A  SLJ3/TJA4 - B IP ŠI1
IP-ROM
IP-NI2 IP-ŠI1
7.

IP-ŠZZ

IP-NI2
IP-IŠP
IP-POK - B
IP-ROM
IP-IŠP
IP-SPH 
IP-ŠSP
8. IP-ŠZZ 

 IP-ANI
IP-IŠP
IP-POK - B

IP-ŠSP  IP-SPH
IP-ŠSP

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: petek, 6. ura

MATEMATIKA: sreda, 6. ura

SLOVENŠČINA: četrtek, 6. ura

 

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: petek, 7. ura

BIOLOGIJA: četrtek, 6. ura

FIZIKA: sreda, 6. ura

KEMIJA: sreda, 7. ura

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 6. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

ZGODOVINA: sreda, 7. ura

 

Razrednik: Renata Lesar Hržič

9. a PON TOR SRE ČET PET
1.

RU-A/ZGO-B

ZGO KEM LUM BIO
2. MAT1/TJA2 SLJ1/SLJ2 MAT1/TJA2 MAT1/SLJ2 KEM
3. ŠPO MAT1/TJA2 FIZ BIO MAT2/SLJ1
4. MAT2/TJA1 MAT2/TJA1 SLJ1/SLJ2 GEO GEO
5. SLJ2/SLJ1 GUM ŠPO FIZ IP-NI3
6. ZGO-A
SLJ2/SLJ1-B
IŠ-ŠI1
IP-ROM
MAT2/TJA1 IP-ŠI1
7. IP-NI3 IP-ROM
IP-IŠP
IP-ŠSP
8. IP-ANI 

IP-ŠSP

Dopolnilni pouk:

ANGLEŠČINA: torek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 6. ura

SLOVENŠČINA: ponedeljek, 7. ura

Dodatni pouk:

ANGLEŠČINA: petek, 7. ura

BIOLOGIJA: četrtek, 6. ura

FIZIKA: sreda, 6. ura

KEMIJA: sreda, 7. ura

LOGIKA: ponedeljek, 7. ura

MATEMATIKA: torek, 7. ura

MISELNI OREHI: torek, 7. ura

SLOVENŠČINA: sreda, 6. ura

ŠPORT: torek, 8. ura

ZGODOVINA: sreda, 7. ura

Šolski zvonec