V šolskem letu 2009/2010 smo se na naši šoli vključili v EU projekt Shema šolskega sadja, novo ime pa ima zdaj Shema šolskega sadja in zelenjave, SŠSZ.
Namen projekta je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno težo in debelostjo, ob tem pa zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, rak ...
Šola dobi približno 6 evrov na učenca v enem šolskem letu.
Prizadevamo si, da bi otroci uživali čim več sveže, sezonske, lokalno in zdravo pridelane hrane. V tem letu je na novo na voljo tudi suho sadje, od predelane hrane pa lahko izberemo kislo zelje in kislo repo. Trudimo se nabavljati sadje in zelenjavo slovenskih kmetij, v naši domači pokrajini pa nimamo lokalnih pridelovalcev hrane. Delimo samo sadje in zelenjavo, ki je na seznamu SŠSZ.
Za učence, starše in učitelje pripravimo vsako leto tudi izobraževalne in promocijske aktivnosti, največkrat na dnevih dejavnosti, pri pouku, ob delu v šolskem sadovnjaku, pri krožku Raziskovalne urice ter z obiskom kmetij in sušilnice sadja na Gradežu. Ob tem spoznavamo našo naravno in kulturno dediščino.
Sadje delimo večinoma enkrat tedensko, v avli šole za učence predmetne stopnje in po učilnicah za učence razredne stopnje. Pri razdeljevanju skrbimo za higieno in kolikor je le mogoče, za red in ločevanje odpadkov. Ves čas razmišljamo okoljevarstveno. Dvakrat letno izvajamo anketo po navodilu NIJZ Ljubljana, kjer spremljajo in vrednotijo naše delo. Predstavljamo se tudi z različnimi članki v občinskem glasilu Trobla, v šolskem glasilu Lešniki in na spletni strani šole. Na vidnem mestu šole visi naš plakat. SŠSZ se predstavlja tudi na svoji spletni strani.
Vodja projekta na šoli je Marjetka Koprivec.

Shema šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2015/2016 

Projekt Shema šolskega sadja in zelenjave je mednarodni projekt v katerega se vključujejo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vrednotenje našega dela opravi NIJZ v Ljubljani.
V okviru projekta želimo ozavestiti zdravo prehranjevanje, zmanjšati prekomerno težo naših otrok, spodbujati učence k varstvu okolja in podpirati lokalne pridelovalce hrane. Vse te vsebine smiselno vključujemo v naše življenje in delo na šoli v okviru različnih predmetov in dejavnosti. Enkrat na teden delimo sveže sadje in zelenjavo glede na letni čas. Veliko moramo še postoriti na področju kulture prehranjevanja, higieni in spoštovanju dela pridelovalcev. Skozi celo leto skrbimo za izobraževalne dejavnosti.
V preteklosti smo se učili kuhati marmelado, kisali smo zelje, pripravili jabolčni kis, sušili sadje, vzgajali ribez iz potaknjencev, opazovali rast rastlin v učilnici in zunaj nje, v letošnjem letu pa smo v jeseni vlagali paprike. Spoznali smo, kaj pomeni ekonomika gospodinjstva. Obiskali smo sušilnico sadja na Gradežu, kjer smo izvedli s pomočjo članov Društva za ohranjanje dediščine imeniten naravoslovni dan. Učenci so spoznali kmečko orodje in opravila. Ogledali so si delo na njivi, kjer so gospodinje žele proso. Posladkali smo se tudi z odlično domačo malico. Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo.
Vsako pomlad imamo priložnost opazovati obrezovanje in cepljenje sadnega drevja. Poberemo tudi kakšno vejico in zasadimo mlado drevo. Tako bi se zahvalila gospodu Petru Indiharju in gospe Ani Pogorelec za dolgoletno sodelovanje. Upamo, da bo letina dobra, kar pa ne moremo reči za lansko jesen, saj je bilo sadja bolj malo.
Še posebej sladka je bila ekskurzija petošolcev po Dolenjski. Ustavili smo se na kmetiji Jordan v Malencah pri Kostanjevici, kjer smo lahko zastonj pojedli jagod, kolikor smo jih le lahko. Vedno nas prijazno sprejmejo, ogledamo pa si tudi njihove nasade. Učenci radi prisluhnejo gospodarju, ki nam pove, kako pridelujejo sadje in zelenjavo. Prav lepa hvala tudi njemu za trud in prijaznost.
V letošnjem šolskem letu smo delili sadje in zelenjavo na šoli največkrat ob četrtkih. Ponudili smo jabolka, hruške, slive, lubenice, grozdje, orehe, lešnike, jagode, češnje, korenje, kolerabo, zelje, paradižnik in papriko. Večina je bila pridelana v Sloveniji.
Mlajši učenci so radi narisali kakšno risbico, izdelali plakate, naredili sadno nabodalo in spoznavali različno sadje.
Šolsko leto je za nami, pred nami pa so dolge počitnice. Novo šolsko leto bo prineslo nove ideje in nove naloge.
Zapisala vodja Sheme šolskega sadja in zelenjave Marjetka Koprivec
Foto: Mimica Gačnik in Marjetka Koprivec

 

Tako pa ustvarjajo naši prvošolči in drugošolčki:

 

Petošolci so obrali jabolka v sadovnjaku:

 

logotip-sssz-prozorno-ozadje