Šolska shema (ŠSH) je ukrep kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

S šolskim letom 2017/18 se spreminja ime projekta, torej imamo zdaj Šolsko shemo, novost pa je tudi ta, da lahko šole poleg sadja in zelenjave ponudijo tudi mleko in mlečne izdelke. Na naši šoli se za mleko in mlečne izdelke nismo odločili.

Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednje povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Poleg razdeljevanja sadja in zelenjave bomo skrbeli tudi za promocijske in izobraževalne aktivnosti otrok, učiteljev in staršev. Veliko pozornosti bomo posvetili kulturi prehranjevanja, higieni ter naravni in kulturni dediščini naše domače pokrajine. Načrtujemo obisk na Gradežu, kjer bodo želi ajdo, kot vsako leto pa bomo obiskali tudi sušilnico sadja. Deževno vreme nam za zdaj še ne omogoča obiska, se pa že veselimo srečanja s krajani na Gradežu.

Šolska shema ob zaključku šolskega leta 2017/2018

Čas je, da se ozremo nazaj in pregledamo opravljeno delo v tem šolskem letu.
Kot vsako leto smo petošolci v septembru obiskali Gradež. Člani Društva za ohranjanje dediščine so nas prijazno sprejeli in nam pokazali sušilnico sadja, kako se žanje ajdo, staro orodje in posladkali pa smo se tudi z odlično domačo malico. Preživeli smo imeniten naravoslovni dan in vsem se prav lepo zahvaljujemo za odlično predstavitev dejavnosti.
Jesen seveda ni nasula polnih košar sadja, tako je naš šolski sadovnjak sameval prazen. Vremenske razmere so bile neugodne. Več upanja imamo, da bomo novo šolsko leto začeli z obiranjem sadja. In iz njega kaj naredili.
Petošolci in šestošolci smo spomladi sodelovali pri obrezovanju drevja in pospravljanju vej. Vsako leto se naučimo kaj novega. Tudi, kako cepimo drevesa. Pa o čebelah kakšno rečemo in o čistem, zdravem okolju. Zahvaljujemo se ga. Ani Pogorelec in g. Petru Indiharju za predstavitev obrezovanja.
V maju pa smo se tudi letos odpravili v Malence pri Kostanjevici. Obiskali smo kmetijo Jordan, kjer so nas prijazno sprejeli. Veliko smo izvedeli o pridelovanju zelenjave, pa o jagodah. No, najedli smo se jih pa tudi pošteno. Najlepša hvala za gostoljubje!
S Šolsko shemo smo se še večkrat ukvarjali, pisali pesmi o sadju, ga risali, slikali, s shemo pa smo povezovali tudi teme pri urah rednega pouka, razrednih urah in v šolah v naravi.
Izvedli smo 35 delitev sadja in zelenjave, večinoma svežega, nekaj je bilo tudi posušenega sadja, lešnikov in orehov.
Zahvaljujem se za sodelovanje vsem učiteljem, kuharicam in ga. ravnateljici za podporo.
Najlepša hvala tudi za vse računovodsko delo ga. Ireni Indihar in ga. Tatjani Kaplan.
Načrtujemo že aktivnosti za novo šolsko leto. Nekatere aktivnosti bomo ponovili, dodali pa bomo še kaj novega.
Vsem želimo vesele in zdrave počitnice z veliko sadja in zelenjave!

Vodja projekta: Marjetka Koprivec

  

Dejavnosti otrok v okviru projekta v prejšnjih letih:

 Foto: Mimica Gačnik in Marjetka Koprivec