Prevozi za sredo, 13. junija, so na TEJ POVEZAVI.

Učenci, ki imajo možnost prevoza s šolskim avtobusom ali minibusom, niso upravičeni do prevoza s šolskim kombijem, razen v popoldanskem času, ko avtobus in minibus ne vozita več in je imel učenec pouk na naši šoli.

Šolski prevoz je namenjen prihodu otrok v šolo in iz šole domov. Za obisk glasbene šole in ostalih dejavnosti morajo starši poskrbeti sami. Po teh dejavnostih učenci lahko koristijo prevoz le, če je v vozilu prostor. Dodatnih prevozov zaradi obšolskih dejavnosti šola ne more in ni obvezna organizirati. Prav tako šola ne organizira varstva oziroma dežurstva zaradi čakanja otrok na izvenšolske dejavnosti.

Zadnja sprememba: 13. 10. 2017 (kombi Juvanec in Miklič)

JUTRANJE VOŽNJE

AVTOBUS - AVRIGO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Žaga 6.35; Podžaga 6.36; Karlovica 6.39; Podkogelj 6.42; Kaplanovo 6.44, Logarji 6.45, Stope (spodaj) 6.50, Rob 7.00, Dolščaki (odcep Tomažini)7.01, Knej 7.05, Podlog 7.06, V. Lašče 7.13
2. Srobotnik 7.18, D. Retje (smer Kočevje) 7.20, Prilesje 7.22, Dvorska vas 7.26, Mala Slevica 7.29, Hrastinjaki 7.31, Velike Lašče (šola) 7.35

MINIBUS - AVRIGO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1.

V. Ločnik 6.25, Gradež (sušilnica) 6.32, Turjak 6.35, Rašica (predmetna stopnja) 6.40, V. Lašče (šola) 6.45

2. Male Lašče (odcep Kukmaka) 6.54, Kukmaka (pri cesti) 6.55, Grm 7.02, Jakičevo 7.04, Hlebče 7.08, Pušče 7.17, V. Lašče (šola) 7.22
3.

Postaja V.Lašče  7.25 M. Lašče (smer Ljubljana) 7.28, Rašica (razredna stopnja) 7.30, M. Lašče (smer Kočevje) 7.35 V. Lašče (šola) 7.38

KOMBI - BORGER-GREMO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Purkače 6.40, Strletje 6.45, Pečki 6.46, Mački 6.50, Rob (šola) 6.55
2. Škamevec 7.00, V. Osolnik (predmetna stopnja) 7.06, V. Lašče (šola) 7.15
3. Podulaka 7.19, Hrustovo 7.21, Opalkovo 7.23, Brankovo 7.25, V. Lašče (šola) 7.30
4. Ulaka 7.35, V. Lašče (šola) 7.40
5. V. Osolnik 7.55, Podhojni hrib 7.59, Rob (šola) 8.03

KOMBI - MIKLIČ:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Dvorska vas 6.00, Škrlovica 6.05,  V. Slevica 6.15,  šola V. Lašče 6.20
2. Laze  6.30, V. Osolnik 6.31Kukmaka 6.40, V. Lašče (šola) 6.43
3.  Za OŠ Ljubo Šercer:
Adamovo
6.48, M. Slevica (Hrastinjaki) 6.55, M. Slevica 6.58, Kočevje 7.40

KOMBI - JUVANEC:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Naredi 6.15, Vrh 6.20, Dednik 6.25, Selo 6.30, Rupe 6.33, Mohorje 6.35, Rob (šola) 6.55
2. Tomažini 6.58, Marinčki 6.59, Stope (zgornje) 7.02, V. Lašče (šola) 7.06
3. Selo 7.30, Dednik 7.35, Boštetje 7.40, Marinčki 7.50, Rob (šola) 7.55
4. Marinčki 8.00, Tomažini 8.02, Bavdki 8.05, Gradišče 8.07, Dolščaki 8.10, Rob (šola) 8.12

KOMBI - ŠAVLI:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Gradež nad 100 (predmetna stopnja) 6.17, Gradež (sušilnica) 6.20
2. Gradež nad 100 (razredna stopnja) 6.25, Turjak (šola) 6.29
3. Prazniki 6.40, Četež 6.49, Turjak (Podturjak) 6.53, Turjak (Štajnprik - smer Ljubljana) 7.02, Turjak (šola) 7.07
4. M. Osolnik 7.12, Laporje 7.17, Turjak (šola) 7.21
5. M. Ločnik 7.25, Turjak (Štajnprik - smer Turjak) 7.28, Turjak (šola) 7.30
6. Turjak (Malo Smrečje) 7.32, Gradež (ob cesti in vas) 7.36, Turjak (Proti Kramarju) 7.38, Turjak (šola) 7.40

KOMBI - RETA RIBNICA:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. D. Podpoljane  7.15; Praproče 7.20; G. Podpoljane 7.22; V. Lašče (šola) 7.35  

 

POPOLDANSKE VOŽNJE

AVTOBUS – AVRIGO:

DAN  VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
po 5. uri 12.15 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Podlog, Rašica, Turjak, M. Lašče
po 6. uri 13.20 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, M. Lašče
PETEK po 5. uri

12.30 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Podlog, Rašica, Turjak,

M. Lašče

po 6. uri 13.20 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, M. Lašče

MINIBUS – AVRIGO:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
po 5. uri 12.15 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 6. uri 13.20 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V.  Ločnik, M. Lašče
po 7. uri 14.10 M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 8. uri 15.00 V. Lašče   (postaja), M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
PETEK po 4. uri 11.25 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 5. uri 12.30 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V. Ločnik, Turjak, (vstop učencev PŠ Turjak), M. Lašče
po 6. uri 13.20 Velike Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 7. uri 14.10  M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče

KOMBI - BORGER:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
 PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. 12.35 SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Rob, Podhojni hrib, Osredek, Purkače, Pečki, Mački
2. 13.05 SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Rob, Veliki Osolnik, Velike Lašče
3. 13.25 V. Lašče, Podlog (proti V. Osolniku), Marinčki, Tomžini, Rob
4. 14.15 Rob, Mački, Strletje, Purkarče, Rob
5. 14.35 Rob, V. Osolnik, V. Lašče
6. 15.00 učenci ki imajo 8. uro pouk, M. Lašče, Rašica, smer šolski okoliš Turjak
PETEK 1. 13.10 Rob, Podhojni hrib, Osredek, Purkače, Pečki, Mački
2. 13.30 Rob, V. Osolnik, V. Lašče
3. 14.10 učenci, ki imajo 7. uro pouk šolski okoliš Rob in Turjak

KOMBI - MIKLIČ:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
po 5. uri 12.15 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Podkraj
po 6. uri 13.20 Podulaka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Podkraj, Kočevje
po 8. uri 15.10 učenci, ki imajo 8. uro pouk, šolski okoliš Velike Lašče
PETEK po 4. uri 11.25 Podulaka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Podsmreka, Škrlovica, V. Slevica
po 5. uri 12.30 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Podlog (proti V. Osolniku), Opalkovo, Brankovo,  Podsmreka, Škrlovica, V. Slevica
po 6. uri 13.20 Škrlovica, V. Slevica, Kočevje
po 7 . uri 14.40 učenci, ki imajo 7. uro pouk - šolski okoliš Velike Lašče

 

KOMBI - JUVANEC:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. 12.35iz PŠ Rob v V. Lašče, Tomažini, Marinčki
2. 12.50 iz V. Lašč, Kukmaka (zgoraj), Podlog
3. 13.05 iz PŠ Rob SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Tomažini, Marinčki, Dolščaki, Boštetje
4. 13.25 iz PŠ Rob SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Rute
5. 14.10iz PŠ Rob: Tomažini, Rute, V. Lašče
6. 14.50 iz V. Lašč, Podlog, Knej, Stope, Ulaka, Brankovo
7. 15.10 iz V. Lašč: učenci, ki imajo 8. uro pouk - šolski okoliš Rob, Laze, V. Osolnik
PETEK 1. 12.35 iz PŠ Rob v V. Lašče, Tomažini, Marinčki, V. Lašče
2. 13.30 iz PŠ Rob: Dolščaki, Tomažini, Marinčki
3. 13.40 iz PŠ Rob: Rute
4. 14.15 iz V. Lašč: Podlog, Knej, Stope, Ulaka, Brankovo
5. 14.40 iz V. Lašč, Laze, Veliki Osolnik, šolski okoliš Rob

 

KOMBI - ŠAVLI:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež 
2. 12.40 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež (nad 100), Laporje
3. 12.50 iz PŠ Turjak; Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
4. 13.40 iz PŠ Turjak; Turjak Štajnprik, Laporje, M. Osolnik, Rašica, V. Lašče
5. 14.15 iz CŠ V.Lašče; Turjak
6. 14.30 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
TOREK 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak Gradež
2. 12.40 iz PŠ Turjak; Turjak,  Gradežu (nad 100)
3. 12.50 iz PŠ Turjak; Štajnprik, M. in V. Ločnik
4. 13.05 iz PŠ Turjak; Podturjak, Četež, Prazniki
5. 13.35 iz PŠ Turjak; Štajnprik, M. Osolnik, Laporje, Rašica, V. Lašče
6. 14.15 iz V. Lašč; M. Osolnik, Turjak
SREDA 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak, Gradež (nad 100)
2. 12.45 iz PŠ Turjak;  Štajnprik, V. Ločnik
3. 13.40 iz PŠ Turjak; M. Osolnik, Laporje, Rašica V. Lašče
4. 14.15 iz V. Lašč; M. Osolnik, Turjak, Gradež, M. in V. Ločnik
5. 14.45 iz PŠ Turjak; Turjak, Podturjak, Četež, Prazniki
ČETRTEK 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak (Gradež nad 100), Laporje
2. 12.45 iz PŠ Turjak; Štajnprik, M. in V. Ločnik
3. 13.10 iz PŠ Turjak; Gradež
4. 13.20 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
5. 13.50 iz PŠ Turjak; Štajnprik, Mali Osolnik, Rašica, V. Lašče
6. 14.10 iz V. Lašč; Turjak
PETEK 1. 12.50 iz PŠ Turjak; Gradež, Laporje, M. Osolnik
2. 13.35 iz PŠ Turjak; Gradež (nad 100)
3. 14.00 iz PŠ Turjak; Turjak (Štajnprik), M. in V. Ločnik
4. 14.25 iz PŠ Turjak; Podturjak, Četež, Prazniki

KOMBI - RETA RIBNICA:

DAN ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
SREDA 
ČETRTEK
15.00 Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče
TOREK 13.20 Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče
PETEK 14.10G. Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče