Učenci, ki imajo možnost prevoza s šolskim avtobusom ali minibusom, niso upravičeni do prevoza s šolskim kombijem, razen v popoldanskem času, ko avtobus in minibus ne vozita več in je imel učenec pouk na naši šoli.

Šolski prevoz je namenjen prihodu otrok v šolo in iz šole domov. Za obisk glasbene šole in ostalih dejavnosti morajo starši poskrbeti sami. Po teh dejavnostih učenci lahko koristijo prevoz le, če je v vozilu prostor. Dodatnih prevozov zaradi obšolskih dejavnosti šola ne more in ni obvezna organizirati. Prav tako šola ne organizira varstva oziroma dežurstva zaradi čakanja otrok na izvenšolske dejavnosti.

Zadnja sprememba: 28. september 2018

JUTRANJE VOŽNJE

AVTOBUS - NOMAGO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Srobotnik 6.35, D. Retje (smer Kočevje) 6.38, Dvorska vas 6.40, Mala Slevica 6.45, Hrastinjaki 6.47, Velike Lašče (šola) 6.55
2. Žaga 7.05; Podžaga 7.08; Karlovica 7.10; Kaplanovo 7.15, Logarji 7.18, Stope (spodaj) 7.22, Rob 7.30, Dolščaki (odcep Tomažini) 7.35, Knej 7.38, Podlog 7.40, V. Lašče 7.50

 

MINIBUS - NOMAGO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1.

Pušče 6.30, Podulaka 6.35, Hrustovo 6.38, Hlebče 6.41, Jakičevo 6.45, Grm 6.50, Kukmaka 6.52, V. Lašče 7.00

2.

V. Ločnik 7.15Gradež (sušilnica) 7.22, Turjak 7.27, Rašica (Tia, Luka) 7.35, V. Lašče 7.40

3.

M. Lašče (smer Ljubljana) 7.42, Rašica 7.45, M. Lašče (smer Kočevje) 7.47, V. Lašče (šola) 7.48

KOMBI - BORGER-GREMO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. V. Osolnik 6.20, V. Lašče 6.30
2. Stope (zgornje) 6.35, Brankovo 6.37, Opalkovo 6.39, Kukmaka (Anja) 6.45, V. Lašče 6.50
3. Kukmaka 7.00, V. Lašče 7.10
4. Škrlovica 7.20, V. Slevica 7.25, V. Lašče 7.28
5. V. Osolnik 7.38, Osredek 7.48, Podhojni hrib 7.52, Rob 7.55
6. Marinčki 8.00, Tomažini 8.03, Bavdki 8.07, Rob 8.12

KOMBI - MIKLIČ:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Dvorska vas (sv. Jakob) 6.15, V. Lašče (šola), 6.20, Laze  6.30, Škamevec 6.33, V. Osolnik (Anita) 6.37, Podlog (zgoraj) 6.42, V. Lašče (šola) 6.47, Adamovo 6.55, Hrastinjaki 7.00, M. Slevica 7.03, Kočevje 7.40

KOMBI - JUVANEC:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Naredi 6.20, Boštetje 6.23, Mohorje 6.24, Vrh 6.25, Rupe 6.26, Rob 6.36
2. Dednik 6.47, Selo pri Robu 6.52, Rob 7.00
3. Mački 7.11, Purkače 7.19, Pečki 7.24,  Strletje 7.25, Rob 7.30
4. Tomažini 7.33,Marinčki 7.35, Ulaka 7.40, V. Lašče 7.45
5. Dolščaki 8.05, Rob (šola) 8.10

KOMBI - ŠAVLI:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Prazniki 6.15Četež 6.23, Ščurki 6.29, Turjak (Podturjak) 6.32, Turjak (šola) 6.40
2. M. Osolnik 6.45, Turjak (šola) 6.50
3. Gradež (nad 100) 6.53, Gradež (sušilnica, vas) 6.57, Turjak (šola) 7.00
4. Turjak (4) 7.02, Gradež (Štajnprik) 7.04, M. Ločnik 7.07, Turjak (Štajnprik - smer Kočevje) 7.10, Turjak (avtobusna postaja) 7.12, Turjak (šola) 7.14
5. M. Lašče (2c) 7.20, V. Lašče (šola) 7.23
6. V. Lašče (postaja) 7.27, V. Lašče (šola) 7.30
7. Rašica 7. 40, Laporje 7.44, Gradež (nad 100) 7.49, Turjak (66) 7.55, Turjak (šola) 7.57

KOMBI - RETA RIBNICA:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. D. Podpoljane  7.15; Praproče 7.20; G. Podpoljane 7.22; V. Lašče (šola) 7.40

 

POPOLDANSKE VOŽNJE

Vozni red voženj po pouku je začasen. V mesecu septembru bomo spremljali prevoze in jih na osnovi spremljave po potrebi prilagodili.

Vsi učenci za Rašico se po 5. uri (12.35) peljejo domov z avtobusom, po 6. uri (12.35) pa gredo učenci razredne stopnje domov z minibusom, učenci predmetne stopnje pa z avtobusom.

AVTOBUS – NOMAGO:

DAN  VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 5. uri 12.35 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Podlog, Rašica, Turjak, M. Lašče
po 6. uri 13.35 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica (predmetna stopnja), M. Lašče

 

MINIBUS – NOMAGO:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 5. uri 12.35 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Pušče
po 6. uri 13.35 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica (razredna stopnja), Turjak, Gradež, M. Ločnik, V. Ločnik, M. Lašče
po 7. uri 14.25 M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Pušče
po 8. uri 15.15 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Pušče

 

KOMBI - BORGER:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
SREDA
ČETRTEK PETEK
1. 12.45 SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Purkače, V. Osolnik
2. 13.35 V. Lašče, Podlog (proti V. Osolniku), Marinčki, Tomžini, Rob 
3. 14.10 Rob, Mački, Strletje, Purkarče, V. Osolnik, Rob
4. 14.35 iz CŠ Velike Lače: Stope, Brankovo, Opalkovo, Podlog, Knej, Rob (Samo tisti, ki ne nadaljujejo prevozov naprej s kombiji.)
Če je otrok za kombi preveč, imajo prednost mlajši učenci.
5. 15.15 učenci ki imajo 8. uro pouk, M. Lašče, Rašica, smer šolski okoliš Turjak
TOREK 1. 13.25 SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Purkače, V. Osolnik
2. 13.45 V. Lašče, Podlog (proti V. Osolniku), Marinčki, Tomžini, Rob
3. 14.15 Rob, Mački, Strletje, Purkarče, Rob
4. 14.35 Rob, V. Osolnik, V. Lašče
5. 14.50 iz CŠ Velike Lače: Stope, Brankovo, Opalkovo, Podlog, Knej, Rob (Samo tisti, ki ne nadaljujejo prevozov naprej s kombiji.)
Če je otrok za kombi preveč, imajo prednost mlajši učenci.
6. 15.15 učenci, ki imajo 8. uro pouk, M. Lašče, Rašica, smer šolski okoliš Turjak

KOMBI - MIKLIČ:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 5. uri 12.35 Podulaka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Podkraj
po 6. uri 13.35 Podulaka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Podkraj, Kočevje
po 8. uri 15.15 učenci, ki imajo 8. uro pouk, šolski okoliš Velike Lašče

 

 

KOMBI - JUVANEC:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

1. 12.35 iz PŠ Rob: Dolščaki, Tomažini, Marinčki, Dednik
2. 13.45 iz CŠ Velike Lače: M. Lašče, Rašica, Kukmaka, Podlog, Knej, Dolščaki, Rob (Samo tisti, ki ne nadljujejo prevozov naprej s kombiji.)
Če je otrok za kombi preveč, imajo prednost mlajši učenci.
3. 14.15 iz PŠ Rob: Rute
4. 15.15 iz V. Lašč: učenci, ki imajo 8. uro pouk - šolski okoliš Rob, Laze, V. Osolnik

 

 

KOMBI - ŠAVLI:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK


1. 12.45 Gradež (vas, sušilnica, nad 100), Laporje
2. 13.10 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (4), Gradež (Štajnprik), V. Ločnik
3. 13.30 Turjak (avtobusna postaja), M, Ločnik, Rašica
4. 14.25 V. Lašče (šola), Laporje, Gradež, Turjak, V. Ločnik
5. 14.45 Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež, Prazniki
TOREK 1. 13.00 Gradež (vas, sušilnica, nad 100), Laporje
2. 13.40 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (4), Gradež (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
3. 14.10 M. Osolnik, V. Lašče
4. 14.25 V, Lašče, Gradež, Turjak, V. Ločnik
5. 14.50 Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež, Prazniki

SREDA

1. 12.45 Gradež (vas, sušilnica, nad 100), Laporje
2. 13.10 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (4), M. Ločnik, V. Ločnik
3. 13.35 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (Štajnprik), M. Osolnik, Rašica
4. 14.25 V. Lašče (šola), M. Osolnik, Gradež, Turjak, V. Ločnik
5. 14.55 Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež, Prazniki
ČETRTEK

1. 12.45 Gradež (vas, sušilnica, nad 100), Laporje
2. 13.10 Turjak (avtobusna postaja), Gradež (Štajnprik), V. Ločnik
3. 13.35 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (4, Štajnprik), M. Osolnik, Laporje, Rašica
4. 14.25 V. Lašče (šola), Gradež, Turjak
5. 14.54 Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež, Prazniki
PETEK

1. 12.45 Gradež (vas, sušilnica, nad 100), Laporje, Rašica
2. 13.10 Turjak (avtobusna postaja), Gradež (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
3. 13.35 Turjak (avtobusna postaja), Turjak (4, Štajnprik), M. Osolnik, Laporje
4. 14.10 Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež, Prazniki

 

KOMBI - RETA RIBNICA:

DAN ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK

ČETRTEK

15.15 Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče

TOREK

SREDA

PETEK

14.25 Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče