ŠOLSKI PREVOZI V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Učenci, ki imajo možnost prevoza s šolskim avtobusom ali minibusom, niso upravičeni do prevoza s šolskim kombijem, razen v popoldanskem času, ko avtobus in minibus ne vozita več in je imel učenec pouk.

Zadnja sprememba: 27. 9. 2016.

DOPOLDANSKE VOŽNJE

AVTOBUS - INTEGRAL KOČEVJE:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Žaga 6.35; Podžaga 6.36; Karlovica 6.39; Kaplanovo 6.44, Logarji 6.45, Stope (spodaj) 6.50, Dolščaki (pri mostu) 6.54, Rob 7.00, Dolščaki (odcep Tomažini)7.01, Knej 7.05, Podlog 7.06, Podlog (odcep V. Osolnik) 7.07, Velike Lašče 7.13
2. Srobotnik 7.18, D. Retje (smer Kočevje) 7.20, Prilesje 7.22, Dvorska vas 7.26,Mala Slevica 7.29, Hrastinjaki 7.31, Velike Lašče (šola) 7.35

MINIBUS - INTEGRAL KOČEVJE:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. V. Ločnik 6.25, Gradež (sušilnica) 6.32, Turjak 6.35, Rašica 6.40, V. Lašče(šola) 6.45
2. Male Lašče (odcep Kukmaka) 6.54, Kukmaka (pri cesti) 6.55, Grm 7.02, Jakičevo7.04, Hlebče 7.08, Pušče 7.17, V. Lašče (šola) 7.22
3. V. Lašče (postaja) 7.28, M. Lašče (smer Ljubljana) 7.32, M. Lašče (smer Kočevje) 7.37, V. Lašče (šola) 7.40

KOMBI - ŠOLSKI SERVIS LJUBLJANA:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Osredek 6.25, Purkače 6.35, Strletje 6.40, Mački 6.45, Rob (šola) 6.50
2. Škamevec 6.55, V. Osolnik (predmetna stopnja) 7.01
3. Opalkovo 7.15, Hrustovo 7.18, Podulaka 7.21, V. Lašče (šola) 7.28
4. V. Osolnik 7.38, Podhojni hrib 7.42, Rob (šola) 7.50
5. Tomažini 7.55, Bavdki 7.58, Gradišče 8.01, Dolščaki (pri mostu) 8.05, Rob (šola)8.08

KOMBI - MIKLIČ:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Dvorska vas (Sv. Jakob) 6.00, Škrlovica 6.11, G. Retje 6.15, V. Lašče (šola) 6.18
2. Laze 6.30, Kukmaka 6.39, V. Lašče (šola) 6.44
3. Adamovo 6.50, V. Slevica 6.55, M. Slevica 7.00, V. Lašče (šola) 7.05, Kočevje7.45

KOMBI - JUVANEC:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Naredi 6.15, Vrh 6.20, Dednik 6.25, Selo 6.30, Rob (šola) 6.50
2. Stope zgornje) 7.00, Ulaka 7.05, Brankovo 7.08, Podsmreka7.15, V. Lašče (šola) 7.20
3. Rupe 7.55, Mohorje 7.57, Boštetje 8.00, Marinčki 8.01, Rob (šola) 8.13

KOMBI - ŠAVLI:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Gradež nad 100 (predmetna stopnja) 6.18, Gradež (sušilnica) 6.20, Gradež nad 100 (razredna stopnja) 6.25, Turjak (šola) 6.31
2. Prazniki 6.42, Četež 6.49, M. Osolnik 7.05, Turjak (šola) 7.10
3. Turjak (Štajnprik - smer Ljubljana) 7.14, M. Ločnik 7.19, Turjak (Štajnprik - smer Turjak) 7.22, Turjak (šola) 7.25
4. Turjak (proti Gradežu) 7.28, Gradež (ob glavni cesti) 7.30, Laporje 7.34, Turjak (šola) 7.38

KOMBI - RETA RIBNICA:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. D. Podpoljane  7.15; Praproče 7.20; G. Podpoljane 7.22; V. Lašče (šola) 7.35  

 

POPOLDANSKE VOŽNJE

AVTOBUS – INTEGRAL KOČEVJE:

DAN  VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK

po 5. uri 12.10 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Podlog, Rašica, Turjak, M. Lašče
po 6. uri 13.25 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, M. Lašče
PETEK po 4. uri 11.20 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Podlog, Rašica, Turjak, M. Lašče
po 5. uri 12.35 Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, M. Lašče

MINIBUS – INTEGRAL KOČEVJE:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
po 5. uri 12.10 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 6. uri 13.25 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V.  Ločnik, M. Lašče
po 7. uri 14.15 M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 8. uri 15.05 V. Lašče   (postaja), M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
PETEK po 4. uri 11.20 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 5. uri 12.35 V. Lašče (postaja), M. Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V. Ločnik, Turjak, (vstop učencev PŠ Turjak), M. Lašče
po 6. uri 13.25 Velike Lašče (postaja), M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče
po 7. uri 14.15  M. Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Pušče

KOMBI - ŠOLSKI SERVIS:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. 12.35 SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Rob, Podhojni hrib, Osredek, V. Osolnik, V. Lašče
2. 13.25 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Kukmaka zgoraj, Brankovo, Podsmreka
3. 14.15 Rob, Mački, Strletje, Purkarče, Rob
4. 14.30 Rob, V. Osolnik, V. Lašče
5. 15.05 učenci ki imajo 8. uro pouk, M. Lašče, Rašica, smer šolski okoliš Turjak
PETEK 1. 12.35 Rob, Podhojni hrib, Osredek, V. Osolnik, Rob
2. 13.25 Rob, Mački, Strletje, Purkarče, Rob
3. 13.40 Rob, V. Osolnik, V. Lašče
4 14.15 učenci ki imajo 7. uro pouk, M. Lašče, Rašica, smer šolski okoliš Turjak

KOMBI - MIKLIČ:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
po 5. uri 12.10 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Podsmreka, Škrlovica, V. Slevica
po 6. uri 13.25 Škrlovica, V. Slevica, Kočevje
po 8. uri 15.05 učenci, ki imajo 8 ur pouk, šolski okoliš Velike Lašče
PETEK po 4. uri 11.20 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo, Podsmreka, Škrlovica, V. Slevica
po 5. uri 12.35 Podulaka, Ulaka, Hrustovo, Stope (zgornje), Opalkovo, Brankovo,  Podsmreka, Škrlovica, V. Slevica, Kočevje
po 7 . uri 14.15 učenci, ki imajo 7. ur pouk - šolski okoliš Velike Lašče

KOMBI - JUVANEC:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. 12.35 iz PŠ Rob v V. Lašče, 12.50 Kukmaka zgoraj
2. 13.05 iz PŠ Rob SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Tomažini, Marinčki, Dolščaki
3. 13.25 iz PŠ Rob SAMO ZA UČENCE PŠ ROB: Žaga, Mački, Rute
4. 14.10iz PŠ Rob: Tomažini, Rute
5. 15.05 iz CŠ V. Lašče: učenci, ki imajo 8. uro pouk, šolski okoliš Rob
PETEK 1. 12.35 iz PŠ Rob v V. Lašče, Kukmaka zgoraj
2. 13.05 iz PŠ Rob: Tomažini, Marinčki, Dolščaki
3. 13.20 iz PŠ Rob: Žaga, Tomažini
4. 13.35 iz PŠ Rob: Rute
5. 14.30 iz CŠ V. Lašče:  učenci, ki imajo 7. uro pouk, šolski okoliš Rob

KOMBI - ŠAVLI:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK 1. 13.00 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež 
2. 13.10 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež (nad 100), Laporje
3. 13.30 iz PŠ Turjak; Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
4. 13.55 iz PŠ Turjak; M. Osolnik, Rašica, V. Lašče, Gradež, Gradež (nad 100), Gradež (Štajnprik)
5. 14.50 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
TOREK 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
2. 13.00 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu),
3. 13.05 iz PŠ Turjak; Gradež
4. 13.15 iz PŠ Turjak; Gradež (nad 100), Laporje
5. 13.35 iz PŠ Turjak; Gradež (Štajnprik), Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
6. 14.00 iz PŠ Turjak; M. Osolnik, Rašica, V. Lašče
SREDA 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
2. 13.00 iz PŠ Turjak; Gradež
3. 13.10 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež (nad 100)
4. 13.25 iz PŠ Turjak; Gradež (Štajnprik), Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
5. 13.50 iz PŠ Turjak; M. Osolnik, Rašica, V. Lašče, Laporje, Gradež (nad 100), Gradež, Turjak (proti Gradežu)
ČETRTEK 1. 12.30 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež
2. 12.40 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež (nad 100)
3. 12.55 iz PŠ Turjak; Gradež (Štajnprik), Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
4. 13.20 iz PŠ Turjak; Turjak (Podturjak), Prazniki, Četež
5. 13.50 iz PŠ Turjak; M. Osolnik
6. 14.05 iz PŠ Turjak; Laporje, Rašica, V. Lašče
PETEK 1. 12.15 iz PŠ Turjak; Turjak (proti Gradežu), Gradež
2. 12.25 iz PŠ Turjak; Gradež (nad 100)
3. 12.40 iz PŠ Turjak; Gradež (Štajnprik), Turjak (Štajnprik), M. Ločnik, V. Ločnik
4. 13.05 iz PŠ Turjak; M. Osolnik
5. 13.50 iz PŠ Turjak; Rašica, V. Lašče, Laporje, Gradež (nad 100), Gradež, Turjak (proti Gradežu)

KOMBI - RETA RIBNICA:

DAN ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
13.20 G. Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče
SREDA
ČETRTEK
PETEK

15.05 G. Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče

14.15 G. Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče