»Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi. Šolska knjižnica opremlja učence s spretnostmi za vseživljenjsko učenje, razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni državljani.«
 (Manifest o šolskih knjižnicah - IFLA/UNESCO)

Šolski knjižničarke:
Marija Lušin, Magda Grajš, Marija Lampret

Šolska knjižnica s svojim gradivom dopolnjuje in bogati vzgojno-izobraževalno delo, učenje in življenje na šoli. Njeno gradivo in storitve so namenjene predvsem učencem in učiteljem, posredno tudi staršem učencev. Član postane vsak v šolo vpisan učenec, ko pa prvič obišče šolsko knjižnico, postane njen uporabnik. Ob enem od prvih obiskov dobi tudi člansko izkaznico s svojo evidenčno številko in črtno kodo, ki omogoča hitrejšo računalniško izposojo. Poleg knjig knjižnica ponuja tudi avdio-vizualno gradivo, učbenike, delovne zvezke in priročnike za učitelje. Knjižnica omogoča tudi branje časopisov in revij.

Učenci si na dom lahko brezplačno izposojajo knjige in avdiokasete, drugo gradivo pa je namenjeno za uporabo v čitalnici in učiteljem za uporabo pri pouku.

Ravno tako imajo učenci možnost v knjižnici uporabljati računalnik z dostopom do svetovnega spleta. Pri tem morajo upoštevati knjižnični red (izobešen tudi ob vhodu v knjižnico), ki ga na kratko lahko povzamemo, da mora obiskovalec uporabljati knjižnično gradivo na dogovorjen in tak način, da ga ne poškoduje in tako, da ne moti drugih obiskovalcev knjižnice.

Čeprav ne zaračunavamo zamudnine, je za dovolj hitro in urejeno kroženje gradiva potrebno upoštevati:

- 14-dnevni rok izposoje za vse knjige; to je še posebno pomembno pri knjigah za domače branje – izposoje teh ni mogoče podaljšati, zato je te knjige potrebno hitro prebrati in si o njih kaj zapisati; če knjiga ni na seznamu za domače branje in jo po 14 dneh ni nihče rezerviral, je rok izposoje mogoče podaljšati še za 14 dni (otrok pride v knjižnico in pove, da bi izposojo rad podaljšal, knjižničarka preveri rezervacije in podaljša izposojo ali pa pove, da mora knjigo vrniti …);

- učenec naj naenkrat ne bi imel doma več kot 3 knjige (izjema so npr. poučne knjige, ki jih učenec potrebuje za pripravo referata, govornega nastopa, izdelavo plakata ali seminarske naloge …); učenec naj posamezno knjigo, ki je več ne potrebuje, čim prej vrne!

Skupinski obiski knjižnice

Knjižnico, njeno gradivo, urejenost tega, značilnosti gradiva in možnost uporabe tega, način izposoje ter knjižnični red učenci spoznavajo skupinsko, postopoma, v vsakem razredu 4 ure na leto v obliki t. i. ur knjižničnega informacijskega znanja, ki jih knjižničarka pripravlja skupaj z učitelji ob različnih učnih temah.

PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG ZA BRANJE V POSAMEZNIH RAZREDIH

Knjižnica je odprta od torka do četrtka od 7. 00 do 14. 00, ob ponedeljkih in petkih pa od 7. 00 do 13.00.

URNIK IZPOSOJE:

Del dneva Čas
Pred poukom 7. 00 - 7. 45
Med glavnim odmorom 9. 20 - 9. 40

Po pouku:
PON, PET
TOR, SRE, ČET

   
11. 00 - 13. 00
11. 00 - 14. 00

 

Knjižnica bo odprta tudi ob popoldanskih govorilnih urah od 17. do 18. ure. Zaradi nadomeščanja, druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ali odsotnosti knjižničark bo knjižnica kdaj morda zaprta, vendar boste o tem uporabniki praviloma obveščeni že en dan prej na oglasni deski v avli šole.