Področja delovanja šolske svetovalne službe so: šolanje otrok, poklicna orientacija, telesni, osebnostni in socialni razvoj otrok, vzgoja, šolska klima, učenje in poučevanje. Pomaga tudi pri reševanju socialno-ekonomskih stisk otrok oz. njihovih družin.

Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj na šoli. Pomoč nudi tako učencem kot staršem in učiteljem.