Interesne dejavnosti
8. septembra 2023

V šolskem letu 2023/2024 učencem ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Podrobnejše navodilo o vsebini interesne dejavnosti boste dobili od mentorja dotične interesne dejavnosti. Starši boste otroke na izbrane interesne dejavnosti prijavili preko anketnega vprašalnika, ki vam ga bomo posredovali preko eAsistenta.

Dostopnost