Vpis v vrtec za šolsko leto 2024/2025
20. februarja 2024

Starše in zakonite zastopnike otrok vabimo k vpisu v vrtec in obveščamo, da sprejemamo vloge za vpis v vrtec Sončni žarek za  šolsko leto 2024/2025 do 31. 3. 2024. Otroka lahko vpišete v vrtec kadarkoli med letom, če je dopolnil 11 mesecev in če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta. Cepljenje otroka je pogoj za vpis v vrtec, kot določa 51. člen Zakona o nalezljivih bolezni.

Če bo prošenj več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok  odločala komisija za sprejem otrok.

Za dodatne informacije se lahko oglasite osebno v vrtcu, pokličete na tel. številki: 031 618-300, 01 7881-582 (Stanka Mustar) ali pišete na e-pošto: stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si

Dostopnost